Välkommen!

Lipus är Sveriges ledande organisation när det gäller certifiering av kurser för läkare och granskning av ST-utbildningar. Mer information om dessa verksamheter hittar du i menyraden ovan.

SK-kurserna hanteras från den 1 januari 2013 av Socialstyrelsen.Nyheter på hemsidan


• Förkortad mall för kursbeskrivning uppdaterad med bland annat de nya specialiteterna
• Förenklad Kursbevakningstjänst
• Smidigare sökfunktion i Kurskatalogen med sökord
• Kursproducenter erbjuds möjlighet att kopiera egna kursbeskrivningar

Frågor mejlas till info@lipus.se


Den 7:e september startar Framtidens specialistläkare.
Möt oss i vår monter och diskutera kurskatalogen och SPUR. För dig som vill fördjupa dig i allt om SPUR: Välkommen till seminariet om SPUR torsdag 8:e september kl 15:30. Funderar du på att bli SPUR-inspektör? Under kongressen finns möjlighet att delta i SPUR-inspektörsutbildning.
ST-kurser

OBS! Ansökan till certifierade ST-kurser i Lipus Kurskatalog sker fortlöpande under året. Det finns ingen gemensam "deadline" för ansökan till dessa ST-kurser. För vissa kurser går det att anmäla sig till kursen fram till ett par veckor innan kursstart. Titta i kursbeskrivningen för information om hur ansökan går till och datum för sista anmälan.

SK-kurser handläggs av Socialstyrelsen:
Uppdaterad information om de statligt finansierade SK-kurserna finns hos Socialstyrelsen (se länk bredvid).