Välkommen!

Lipus är Sveriges ledande organisation när det gäller certifiering av kurser för läkare och granskning av ST-utbildningar. Mer information om dessa verksamheter hittar du i menyraden ovan.

SK-kurserna hanteras från den 1 januari 2013 av Socialstyrelsen.

Driftstörningar

Tyvärr är det för tillfället driftstörningar i Kurskatalogens sökfunktion. Se länken nedan med kurslistan 2017 för aktuella kurser.


Frågor mejlas till info@lipus.se

I länken nedan finns en lista över aktuella Lipus-certifierade kurser med kursdatum 2017. Ansökan om kursplats görs direkt till kursproducenten (se punkt 9 i kursbeskrivningen).
OBS!
Fortlöpande annmälan gäller till flertalet av kurserna, platser finns i flera av kurserna.

För att enkelt hitta kursbeskrivningen i Kurskatalogen gör en fritext sökning på kursnummer. Det tar en stund för sidan med sökrutan att ladda. Använd sökfunktionen i kurskatalogen.
Kurskatalogen uppdateras kontinuerligt med nya kursbeskrivningar. Listan kommer att uppdateras varje vecka.
LISTA PÅ LIPUS-CERTIFIERADE KURSER 2017
ST-kurser

OBS! Ansökan till certifierade ST-kurser i Lipus Kurskatalog sker fortlöpande under året. Det finns ingen gemensam "deadline" för ansökan till dessa ST-kurser. För vissa kurser går det att anmäla sig till kursen fram till ett par veckor innan kursstart. Titta i kursbeskrivningen för information om hur ansökan går till och datum för sista anmälan.

SK-kurser handläggs av Socialstyrelsen:
Uppdaterad information om de statligt finansierade SK-kurserna finns hos Socialstyrelsen (se länk bredvid).