För SPUR inspektörer: Här finns de dokument du behöver.