Samarbetsvillkor

Lipus samarbetsvillkor för kursproducenter
Samarbetsvillkor för kursproducent v 2 [PDF, 15 kb]

I samarbetsvillkoren ingår även att kursproducenten skall följa överenskommelsen om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech avseende sammankomster.

Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech

»Överenskommelsen [PDF]