Avgifter och fakturering

Avgiften baseras på vilken typ av godkännande som efterfrågas. Två typer av godkännande finns.

Fakturering sker när en kurs inkommer till Lipus för granskning.

A. Standardgodkännande
• Godkännandet är giltigt under ett (1) år från kursens startdatum.
• Granskningsavgift: 7900 kr + moms.
• Uppdatering, dvs. granskning av samma kurs med nytt datum, ort eller föreläsare kan göras under detta år till en kostnad av 3200 kr + moms.

Förutsättningar:
1. Start- och slutdatum samt ort och specificerad föreläsare skall vara angivna för godkännande och publicering (granskning kan slutföras utan dessa uppgifter, godkännande/publicering sker dock först då dessa uppgifter inkommit).
2. Ett Lipus-nummer per kurstillfälle skickas ut när en kurs är godkänd och publicerats.
3. Kursbeskrivningen raderas ur katalogen när kurstillfället passerat.

B. Konceptgodkännande
• Avser ett kurskoncept med ett obegränsat antal kurstillfällen (t.ex. vid kursserier) under ett (1) år från konceptets godkännandedatum.
• Granskningsavgift: 17 000 kr + moms.

Förutsättningar:
1. Lista över lokala handledare/föreläsare krävs för granskning. Start- och slutdatum samt ort är inte nödvändiga uppgifter – dessa ersätts med hänvisning till kontaktperson som kan lämna sådan information. Kursproducenten behöver inte meddela Lipus vilka kurstillfällen som ges (datum och ort).
2. Utvärdering enl. Samarbetsvillkor skall göras efter varje kurstillfälle. Dessa slås sedan ihop till en enda sammanställning, som skickas till Lipus inom 4 veckor efter att godkännandet gått ut.
3. Ett Lipus-nummer per kurskoncept skickas ut när konceptet godkänts och publicerats.
4. Kursbeskrivningen raderas ur katalogen när ett (1) år efter godkännande passerat.