Utvärdering av utbildning

I samarbetsvillkoren ingår att utvärdering enligt Lipus mall för utvärdering skall genomföras. Tillägg av egna frågor är givetvis tillåtet. Sammanställning av utvärderingen skall skickas till info@lipus.se. Utvärdering skall vara inne senast 4 veckor efter genomförd utbildning.

OBS!
Spara filerna till din dator innan du använder dem


Nedanstående dokument rekommenderar vi att ni sparar lokalt på er dator innan ni börjar arbeta med dem. Detta görs genom att högerklicka på länken och välja "Spara mål som...".

Utvärdering av Lipus-granskad kurs
Läs först igenom instruktionerna:
Utvärderingsfrågor Instruktion Office 2007 [Word-format, 386 kb]

Här finns mallen som skrivs ut och delas ut till kursdeltagarna:
Utvärderingsfrågor för deltagare [Word-format, 37 kb]
Utvärderingsfrågor för deltagare (Engelska) [PDF-format, 25 kb]

Sammanställning av utvärderingen
Kalkylmallen i Excel-format räknar automatiskt ut medelvärden. Glöm inte att svara på de frågor som riktas till kursproducenten. Skicka ifyllda sammanställningar till info@lipus.se
Filen hittar du här.