Lipus är svenskt organ för bedömning av CME poäng i samband med internationella utbildningar och kongresser i Sverige. Bedömningen görs i samarbete med det av UEMS (European Union of Medical Specialists) skapade europeiska granskningsorganet EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education).

Ansökan om CME poängsättning av en utbildning eller kongress görs på www.eaccme.eu.

Mer information om UEMS och EACCME hittar du på UEMS hemsida, www.uems.net

Lipus är ackrediterad granskare inom EACCME av webbaserade internationella utbildningar. Granskningarna omfattar bland annat faktainnehåll och användarvänlighet.