Introduktion till grafiska riktlinjer

Lipus grafiska profil är en viktig och central del av institutets identitet.
Därför skall varumärket värnas så att det används i rätt sammanhang. Våra grafiska riktlinjer håller på att uppdateras och kommer inom kort att publiceras på den här sidan.

För såväl Lipus som för dem som söker efter kurser godkända av Lipus är det av största vikt att dessa regler, mallar och original används korrekt och konsekvent. Vid tveksamheter kontakta kansliet.

Märke för godkänd kurs får användas av kursproducenter vid marknadsföring av kursar som granskats och godkänts av Lipus i enlighet med Samarbetsvillkor för kursproducenter: ”Vid marknadsföring av en kurs godkänd av Lipus ansvarar kursproducenten för att den annonserade informationen inte avviker från det granskade materialet. Om kursproducenten anger att kursen godkänts av Lipus, skall följande formulering användas i anslutning till text som beskriver kursens innehåll eller på annat sätt marknadsför kursen: Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: ÅÅÅÅxxxx). Om engelska skall det formuleras: Lipus has reviewed and approved this course. The complete course description is available at www.lipus.se (Lipus-no: YYYYxxxx)."

Svensk webb Ladda ner Ladda ner
Svensk webb (Svart) Ladda ner Ladda ner
Engelsk webb Ladda ner
Engelsk webb (Svart) Ladda ner
Tryck (CMYK) Ladda ner Ladda ner
Tryck (CMYK Svart) Ladda ner Ladda ner
Tryck Engelsk (CMYK Svart) Ladda ner