Kontakt

Projektledare SPUR
Renate Antonsson
08-502 57 302
0722-52 51 54
renate.antonsson@lipus.se

Anna Gummeson
08-502 57 307
anna.gummeson@lipus.se

Minka Wikström
0720-707306
minka.wikstrom@lipus.se

SPUREX
rådgivande organ till Lipus

Petter Borna
Svenska Barnläkarföreningen
petter.borna@skane.se

Peter Elbe
Ordförande, Svensk Kirurgisk Förening
peter.elbe@karolinska.se

Gösta Eliasson
Svensk förening för allmänmedicin
gosta.eliasson@sfam.se

Ingmar Nilsson
Svensk Förening för Hematologi
ingmar.nilsson@liv.se

Maria Randjelovic
ÖSTUS
maria.randjelovic@regionostergotland.se

Mattias Bjarnegård
Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin
mattias.bjarnegard@vgregion.se

Per-Axel Karlsson
Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
per-axel.karlsson@nll.se

Maria Ehlin Kolk
Sylf-representant
maria.kolk@gmail.com