Beställning av en inspektion

Du beställer en inspektion genom att kontakta:

Renate Antonsson
08-502 57 302
renate.antonsson@lipus.se

Det går att beställa en inspektion av enskild klinik eller vårdcentral precis som tidigare. De specialitetsspecifika behoven tillgodoses genom att de alltid bedöms av inspektörer med specialistkompetens i aktuell specialitet.