SPUR-resultat till och med 2010

Resultat av inspektion gjord före 2011 återfinns, som tidigare,
Sveriges Läkarförbunds webbsidor. Sveriges Läkarförbund är
fortsatt ansvarigt för denna information.

Inspektionsresultaten fr o m 2011 rapporteras till uppdragsgivaren och samlas i aggregerad form till årliga rapporter från Lipus, där sammanställningar görs för respektive specialitet, region och sjukhus. Exakt hur det enskilda resultatet ska publiceras är ännu ej fastställt. Tanken är att de enskilda resultaten ska uppmärksammas, samtidigt som det stimulerar vårdgivaren att göra sig attraktiv som utbildningsenhet.