Vid en övergripande granskning av en region eller ett landsting genomförs en genomlysning av hur ST-utbildningen styrs, är organiserad samt av det samlade resultatet av de enskilda granskningarna som gjorts på utbildande kliniker och vårdcentraler.

Granskningen mynnar ut i en analys av den aktuella utbildningsorganisationen samt ett antal konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet.

En granskning genomförs.

Positiva effekter

 • Ger ett helhetsperspektiv på ST-utbildningen.
 • Ger en gemensam bild för alla involverade i utbildningsorganisationen.
 • Främjar samverkan mellan olika aktörer.
 • Möjliggör ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Hur genomförs granskningen

 • En övergripande granskning skräddarsys efter de utmaningar och behov som finns hos vårdgivaren.
 • Utbildningens organisation och förutsättningar kartläggs.
 • Djupintervjuer med nyckelpersoner genomförs.
 • Resultaten från de externa granskningarna på klinik- och enhetsnivå analyseras.
 • Efter att granskningen är genomförd ges konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet.

Till vem riktar sig tjänsten

 • Tjänsten riktar sig till alla vårdgivare.
 • För bästa utfall så bör en extern granskning ha genomförts på samtliga utbildande kliniker och vårdcentraler.

Pris och villkor

 • Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss gärna för för mer information via formuläret eller mejla direkt till spur@lipus.se.