Akut och kronisk njursvikt. Mekanismer och orsaker - Diagnostik - Behandlingsmöjligheter - Prevention

Kursnummer
20220093
Specialiteter
Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Reumatologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Akutsjukvård, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Allmänmedicin, Njurmedicin, Urologi, Infektionssjukdomar
Nivå
AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Kursorter
Uppsala län