Arbets- och miljödermatologi för ST-läkare

Kursnummer
20220074
Specialiteter
Barn- och ungdomsallergologi, Allergologi, Arbets- och miljömedicin, Hud- och könssjukdomar
Nivå
ST-läkare
Kursorter
Skåne län