Arbets- och miljödermatologi för ST-läkare

Kursnummer
20220160
Specialiteter
Allergologi, Barn- och ungdomsallergologi, Arbets- och miljömedicin, Hud- och könssjukdomar
Nivå
ST-läkare
Kursorter
Skåne län