Arbetsprov och Ergospirometri

Kursnummer
20220079
Specialiteter
Klinisk fysiologi, Barn- och ungdomskardiologi, Internmedicin, Kardiologi, Barn- och ungdomsmedicin, Akutsjukvård, Lungsjukdomar, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård
Nivå
ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Övriga yrkesroller
Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska
Kursorter
Skåne län