Basal Allergologi

Kursnummer
20220080
Specialiteter
Barn- och ungdomsallergologi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Skolhälsovård, Internmedicin, Barn- och ungdomsmedicin, Akutsjukvård, Lungsjukdomar, Allergologi, Allmänmedicin, Arbetsmedicin, Arbets- och miljömedicin, Hud- och könssjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar
Nivå
ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Kursorter
Östergötlands län