Hoppa till innehåll

Ekokardiografi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Ekokardiografi

Kursen ges av: Heart Clinic Stureplan och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: I kursen ingår digitalt föreläsningsmaterial, lunch och fika samtliga kursdagar. Priset för kursen är 16.000 SEK ex. moms per deltagare.
Kringkostnader: Resor och boende bekostas av deltagaren.

Språk: Svenska
Kursnummer: 20230067
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 6-8 november 2023
Kursplats: Stockholm
Sista anmälningsdatum: 25 september 2023 (116 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Anestesi och intensivvård, Klinisk fysiologi, Akutsjukvård, Internmedicin, Kardiologi

Ytterligare information

Utbildningen riktar sig framförallt till ST-läkare och specialister verksamma inom specialiteter där ekokardiografi används. Kursen avser att vara en introduktionsutbildning till den läkare som avser att börja lära sig ekokardiografi, t ex inför sidotjänstgöring på fysiologisk klinik eller eko-placering annorstädes. Kursen är en kombination av praktisk hands-on övningar med parallella teoretiska föreläsningar.

2. Behovsbeskrivning

Det finns ett ökat behov av patientnära ultraljudsdiagnostik inkl ekokardiografi i den kliniska vardagen för att förkorta tiden till rätt diagnos, anpassa behandling och komma till beslut om inläggningsbehov.  Allt fler riktlinjer* placerar ekokardiografi tidigt i sina utredningsalgoritmer vilket speglas i ett ökat antal remisser till fysiologiska kliniker. Däremot är det i många situationer ej nödvändigt med en fullständig undersökning utan bedside undersökning utförd och tolkad av behandlande läkare kan i flera situationer vara tillräckligt bra.

Nackdelen med ekokardiografi är att undersökningen är användarberoende och det är därför viktigt med en systematisk introduktion till metoden för att ge goda förutsättningar till förståelse för styrkor och svagheter, inklusive när fullständig ekokardiografisk undersökning av erfaren undersökare är nödvändig. På basis av detta är denna kurs både teoretisk och praktisk för att i högsta möjliga grad ge mesta möjliga kunskap och öka säkerheten vid undersökning hos kursdeltagaren.

*ESC guidelines
European Society of Cardiology
http://www.escardio.org

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och förståelse för ekokardiografins för- och nackdelar, huvudsakliga frågeställningar som kan besvaras med undersökningen. Kursen ger också introduktion till praktiska färdigheter för att utföra ett eko, basala färdigheter i att tolka undersökningsresultaten, samt bedömning om när avancerat fullständigt eko är nödvändigt.

Resultat för deltagaren

Efter kursen ska deltagaren:

  • Ha kännedom om vilka standardprojektionerna som ingår vid ekokardiografi och ha praktisk erfarenhet av att framställa dessa.
  • Ha kunskap om teoretiskt men också praktiskt behärska hur man bedömer hjärtrumsstorlek, vänster- och högerkammarfunktion, klaffvitier, högerkammarbelastning och perikardvätska.

Deltagare kommer att lära sig ett systematiskt förfaringssätt till att utföra ekokardiografi utifrån ett standardiserat protokoll och ha kunskap om i vilka situationer en avancerad ekokardiografisk undersökning är nödvändig.

Resultat för patient och samhället

Högre kunskap på detta område kan bidra till en snabbare handläggning och ökad precision i diagnostiken med ett mer effektivt flöde av patienter på akutmottagning, intensivvårdsavdelning, internmedicinsk vårdavdelning och kardiologisk vårdavdelning/mottagning. Snabbare handläggningar och smidigare flöden ökar patientsäkerheten och minskar väntetiderna vilket innebär fördelar för såväl patienten som samhället i stort då fler patienter behov av vård kan komma till vårdgivare snabbare.

På lång sikt ger en ökad kunskap på området en minskad belastning på bilddiagnostiska enheter och kan minska användning av metoder som innebär en strålningsrisk (röntgen och datortomografi).

Delmål för ST angivna av kursproducent

Enligt SOSFS 2015:8:

Anestesi/intensivvård: c1, c2, c3

Internmedicin: c1, c2, c3, c6

Akutsjukvård: c1, c2, c3

Kardiologi: c1, c2, c3, c6, c7, c10

 

Enligt HSLF-FS 2021:8

Anestesi/intensivvård: STc1, Stc2, STc3

Internmedicin: STc1, Stc2, STc3, Stc6

Akutsjukvård: STc1, Stc2, STc3

Kardiologi: STc1, STc2, STc3, STc6, STc7, STc10

4. Program

Schema

Dag 1

8:00 – 8:30 Introduktion

8:30 – 9:30 Föreläsning: Genomgång av standardprotokollets olika projektioner

9:30 – 9:45 Rast

9:45 – 12:00 Praktiska övningar, gruppindelning

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:15 Föreläsning: Vänster och högersidiga hjärtrum – dimensioner, systolisk och diastolisk funktion

14:30 – 16:30 Praktiska övningar, gruppindelning

Dag 2

8:00 – 8:30 Repetition av dag 1: Frågestund och reflektioner

8:30 – 10:00 Föreläsning: Diagnostik av klaffvitier

10:00 – 10:15 Rast

10:15 – 12:00 Praktiska övningar, gruppindelning

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 Fallbeskrivningar

14:15 – 16:30 Praktiska övningar, gruppindelning

Dag 3

8:00 – 8:30 Repetition av dag 2 – Frågestund och reflektioner

8:30 – 9:30 Föreläsning:  Perikardvätska – tamponad

9:30 – 10:00 Föreläsning: Den belastade högerkammaren

10:15 – 12:00 Praktisk hands-on utbildning

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 15:00 Praktisk hands-on utbildning

15:00 – 15:15 Rast

15:15 – 16:30 Kunskapsutvärdering med fallbeskrivningar och individuella svar.

16:30 – 16:45 Kursutvärdering

Föreläsare:

Adnan Rahman, specialistläkare kardiologi, grundare Acudoc fysiologlab, ägare Heart Clinic Stureplan

Martin Sundqvist, M.D. PhD, specialistläkare kardiologi, Södersjukhuset Stockholm

Referenser

Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015 Jan;28(1):1-39.e14.

Sherif F. Nagueh, Chair, MD, FASE, Otto A. Smiseth, Co-Chair, MD, PhD, et al. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging, European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, Volume 17, Issue 12, December 2016, Pages 1321–1360

Baumgartner H Chair, Hung J Co-Chair, Bermejo J, et al. Recommendations on the echocardiographic assessment of aortic valve stenosis: a focused update from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2017 Mar 1;18(3):254-275. doi: 10.1093/ehjci/jew335. PMID: 28363204.

Zoghbi WA, Adams D, Bonow RO, et al. Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation: A Report from the American Society of Echocardiography Developed in Collaboration with the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. J Am Soc Echocardiogr. 2017 Apr;30(4):303-371.

Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. ESC/ERS Scientific Document Group. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J. 2022 Oct 11;43(38):3618-3731. doi: 10.1093/eurheartj/ehac237. PMID: 36017548.

Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. ESC Scientific Document Group. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015 Nov 7;36(42):2921-2964.

Rudski LG, Lai WW, Afilalo J, et al. Guidelines for the echocardiographic assessment of the right heart in adults: a report from the American Society of Echocardiography endorsed by the European Association of Echocardiography, a registered branch of the European Society of Cardiology, and the Canadian Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2010 Jul;23(7):685-713;

Mitchell C, Rahko PS, Blauwet LA, et al. Guidelines for Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiographic Examination in Adults: Recommendations from the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2019 Jan;32(1):1-64.

Genusperspektiv

Där könsskillnader finns

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen omfattar tre dagar där föreläsningar varvas med praktiska övningar. Föreläsningarna syftar till att ge den teoretiska grunden till undersökningen och tolkning av undersökningsresultaten. Alla föreläsningar innehåller rikligt med patientfall så att kursdeltagaren får se en bred repertoar av patologi.  De praktiska övningarna som utförs på (för uppdraget välinformerade, friska, frivilliga och för uppdraget försäkrade) försökspersoner kommer att ge deltagaren rikliga möjligheter till att öva på de projektioner som är en del av den standardiserade ekokardiografiska undersökningen tillsammans med erfaren biomedicinsk analytiker eller klinisk fysiolog som handledare.

Kursmaterial

Alla deltagare får åhörarkopior från föreläsningarna samt en checklista över vilka vyer som ingår i en basal ekokardiografisk undersökning.

Förberedelser

Inför utbildningen ska deltagarna ta del av nationella riktlinjer relaterade till ekokardiografi framtagna av arbetsgruppen för ekokardiografi i Equalis samt videomaterial om hur en  ekokardiografisk undersökning går till. Förberedelserna skattas ta några timmar i anspråk.

Kunskapskontroll

Som avslutning på utbildningen kommer uppföljning av teoretisk kunskap ske genom flervalsfrågor som besvaras individuellt.

Kompetensutveckling

Nej

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärdering skickas ut till deltagaren digitalt i samband med kursavslut och ifylls av kursdeltagaren på plats. Samtliga föreläsare tar del av och diskuterar inkommen feedback samt planerar modifiering av kursen för kommande tillfällen om feedbacken går i linje med för kursen angivna kompetensmål.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 6 november 2023
Slutdatum: 8 november 2023
Sista anmälningsdatum: 25 september 2023
Kursplats: Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

20

Språk

Svenska

Avgift

I kursen ingår digitalt föreläsningsmaterial, lunch och fika samtliga kursdagar.

Priset för kursen är 16.000 SEK ex. moms per deltagare.

Kringkostnader

Resor och boende bekostas av deltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via kursgivarens hemsida ”kardiologikurser.se”. Krav för deltagandet är att deltagare är leg. läkare/ST-läkare eller specialistläkare inom relevant specialistområde.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.kardiologikurser.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn. Antagningen bekräftas via mail inom 2 v efter kursanmälan. Utförlig information om kursen skickas deltagaren ca 2 v innan kursstart.

Kontaktperson

Lotta Blomqvist
073-7279429
lotta@anteva.se

Kursintyg

Kursintyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas av kursgivaren till ST-läkare för delmål enligt avsnitt 3.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Adnan Rahman
Specialist kardiologi
Dr on Demand AB

Ansvarig för innehåll

Adnan Rahman
Specialist kardiologi
Dr on Demand AB

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Adnan Rahman
Specialist kardiologi
Dr on Demand AB

Kursadministration

Adnan Rahman
Specialist kardiologi
Dr on Demand AB

Övriga samarbetspartners

Målgruppsrepresentant

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras enbart av kursavgifter.

Kringarrangemang

Kursen innefattar inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga