Hoppa till innehåll

Handledning för ST-läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Handledning för ST-läkare

Kursen ges av: Kunskapsgruppen Sverige AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 9990 kr + moms. I kursavgiften ingår dokumentation. Då detta är en digital kurs ingår inte måltider.
Kringkostnader: Nej

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230014
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 4-5 december 2023
Kursplats: Online
Sista anmälningsdatum: 4 december 2023 (186 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Alla specialiteter

2. Behovsbeskrivning

Kursen i handledning för läkare syftar till att ge ST-läkaren eller den färdiga specialisten i primär- eller slutenvården en djupare kunskap om handledningens betydelse för läkarens utveckling, samt verktyg för att bedriva handledning och utbildning på arbetsplatsen på ett effektivt och sympatiskt sätt efter gällande riktlinjer. Kursen går igenom gällande regelverk och riktlinjer för handledning av läkare enligt till exempel Socialstyrelsens ST-föreskrifter, Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) samt Läkarförbundet. Vi går även igenom de regionala riktlinjer som finns. På kursen går gruppen igenom olika situationer där handledning behövs samt också utmanas. Kursen innehåller både fiktiva case samt kursdeltagarnas egna där man tittar på när handledning kan vara extra viktigt men på samma gång extra utmanande. Kursen berör kraven för delmål a1 för ST-läkare enligt SOSFS 2015:8 samt HSLF-FS 2021:8 delmål Sta6.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Väl fungerande handledning definieras i denna kurs som den handledning som dels följer gällande riktlinjer och god praxis men också utförs med en coachande samtalsmetodik likt den som också används i konsultationen med patienten. Målet med denna kurs är att handledaren skall kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen, kunna förmedla kunskaper inom den egna specialiteten till olika målgrupper samt kunna planera både undervisning och handledning av medarbetare och studenter. Det är viktigt att förstå vikten av att skapa en trygg och stöttande miljö för adepten, men där relationen kan bibehålla en professionell nivå utan att bli för bekväm även om vänskapen mellan mentor och adept över tid ofta fördjupas.

Resultat för deltagaren

Att efter kursen:
– kunna uppvisa kunskap om riktlinjerna för samt målbilden för handledning av läkare enligt SOSF:s samt SFAM:s samt läkarförbundets samt den egna regionens riktlinjer för handledning
– ha kännedom om hur man skapar en stöttande samtalsmiljö för adepten
-ha kännedom om egna personliga förbättringsområde som stöttande handledare
– kunna handleda och instruera adepten i såväl kliniska som icke-kliniska situationer både i och utanför patientmötet
– kunna planera handledningens upplägg för adepten över tid
-kunna dokumentera och därmed följa adeptens utveckling över tid och därmed kunna påvisa positiv utveckling och framsteg hos adepten i fråga vartefter handledningen pågår
-kunna ta ansvar för lärande och utbildning på arbetsplatsen för både studenter och medarbetare

Resultat för patient och samhället

Genom god handledning kan sjukvården få fram trygga, kompetenta och självständiga läkare.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8 delmål a1

HSLF-FS 2021:8 delmål Sta6.

4. Program

Schema

Kursen sträcker sig över två dagar. Hålltider för dagarna är:

Dag 1:

9.00-9.30 Kursintroduktion, presentation av dagar, program, kursledare och deltagare

9.30-10.00 Varför en kurs i handledning? Utmaningar. Evidens för handledningens betydelse.

10.00-10.15 Paus

10.15-11.00 Deltagarnas egna erfarenheter av handledning, bra och dåliga

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Genomgång av riktlinjer och bestämmelser, organisatoriska, nationella och lokala

12-13.00 Lunch

13.00-13.45 Handledning ur en klinisk vardag och inom olika specialiteter, Niklas delar med sig av sina erfarenheter

13.45-14.00 Paus

14.00-15.00 Case från verkligheten, grupparbeten. Hur hanterar man olika situationer

15.00-15.20 Paus

15.20-16.00 Niklas bästa tips för god handledning

16.00-16.10 Paus

16.10-16.45 Sammanfattning av dagen, vad tar vi med oss, utbyte av tankar och synpunkter, förberedelse inför dag två och rollspel

Dag 2:

9.00-9.30 Repetition av gårdagen samt intro till ”det goda samtalet” enligt MI (Motiverande samtal)-metodik

9.30-10.00 Hur lägger jag upp ett handledarsamtal? Förberedelse efter genomgången MI-metodik.

10.00-10.15 Paus

10.15-11.45 Rollspel i grupper om tre, case från verkligheten, övning i att efter genomgången metod hantera ”svåra” handledarsamtal. Feedback och återkoppling, paus självständigt inom grupperna.

11.45-12.00 Samling i storgrupp. Hur gick det, vad lärde vi oss? Vad var svårt, vad gick lätt?

12-13.00 Lunch

13.00-14.30 Case från verkligheten omgång två, rollspel, förädla och förbättra det du erfor i förra rollspelet. Självständig paus inom gruppen.

14.30-15.00 Vad lärde vi oss? Tankar och insikter.

15.00-15.10 Paus

15.10-16.00 Genomgång av hur man kan lägga upp handledning. Hur sätter vi rätt förväntningar och ramar för ett långsiktigt samarbete? Hur påbörjar vi en god handledar- adeptrelation? Sammanfattning av kursen, vad tar vi med oss, utbyte av tankar och synpunkter, utvärdering och avslut.

Kursledare:

Eva-Lotta Blomqvist, med.kand, tidigare kursansvarig samt VD Trivius Learning AB, organisationskonsult inom primärvården Anteva AB

Niklas Preger, leg. läkare, specialist allmänmedicin, beroendemedicin samt psykiatri, sektionschef/överläkare Beroendecentrum Stockholm

Extern länk

Handledning för ST-läkare

Bifogad fil


Referenser

Boken ”Handledning av läkare under utbildning”, Studentlitteratur 2011, Kirsten Hofgaard Lycke et. al.

Handledning för ST-läkare enligt ST-föreskriften (SOSFS 2015:8) samt HSLF-FS 2021:8.

Regionernas egna föreskrifter och instruktioner för handledning av läkare, exempelvis Region Kronobergs: https://www.regionkronoberg.se/contentassets/840cc27e9a6c4a55ad3f87e8b45d007e/instruktion-for-handledning-av-st.pdf

Genusperspektiv

Ej bedömts nödvändigt.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, gruppdiskussioner och rollspel.

Kursmaterial

Kompendium med utbildarnas presentation mejlas ut på förhand.

Förberedelser

Vi mejlar ut en förstudie ca tio dagar innan kurs där deltagarna kan fylla i förväntningar, särskilda frågeställningar eller utmaningar de mött.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Möjlighet finns att i efterhand komma i kontakt med utbildarna.

Kompetensöverföring

Kompendium med studiematerial samt åhörarkopior av utbildarnas presentation

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingen fungerar som den enskilt viktigaste återkopplingen på om vi har en utbildning som fungerar och uppskattas. Utöver Lipus utvärdering gör vi en egen där vi frågar om arrangemanget i sin helhet samt service från Kunskapsgruppen.

Planering

Eftersom förra tillfället var första gången utbildningen arrangerades så har vi sett till utvärderingarna och hur utbildningen kan bli ännu bättre. Förra kurstillfället var väldigt uppskattat men kursledarna har slipat på några små detaljer för att göra kursen ännu lite bättre. Utvärderingarna innehöll ingen kritik mer än just det som rör sig inom finslipning.

Tidigare Lipus-certifiering

20210056 Handledning för ST-läkare 6-7 dec 2021
20220008 Handledning för ST-läkare 2-3 maj 2022

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 17 april 2023
Slutdatum: 18 april 2023
Sista anmälningsdatum: 17 april 2023
Kursplats: Online

Startdatum: 4 december 2023
Slutdatum: 5 december 2023
Sista anmälningsdatum: 4 december 2023
Kursplats: Online

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Max 30

Språk

Svenska

Avgift

9990 kr + moms.

I kursavgiften ingår dokumentation.
Då detta är en digital kurs ingår inte måltider.

Kringkostnader

Nej

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Deltagaren gör sin anmälan via vår hemsida: https://www.kunskapsgruppen.se/utbildning/handledning-for-st-lakare/

Då kursen sker digitalt behövs en bra uppkoppling, dator eller enhet med kamera.

Om det är verksamheten som betalar för kursen ska deltagaren ha huvudmans godkännande vid anmälan då den är bindande.

Länk till webbsida för anmälan

Handledning för ST-läkare

Antagningsförfarande och bekräftelse

Vi tillämpar ”först till kvarn”. Vi har ett begränsat antal platser. Är anmälan öppen finns det platser kvar. Anmälan går att göra fram till dagen innan kursen startar.
Efter att anmälan är gjord får deltagaren en automatisk bekräftelse via mejl. Några dagar efter det kommer det ett välkomstbrev med närmare praktisk information från Kunskapsgruppen.

Kontaktperson

John Andersson
Kunskapsgruppen
031- 22 24 50
john.andersson@kunskapsgruppen.se

Kursintyg

Till ST-läkare delas Socialstyrelsens särskilda intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav ut.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kunskapsgruppen Sverige AB

Ansvarig för innehåll

John Andersson
Kursansvarig
Kunskapsgruppen Sverige AB

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Eva-Lotta Blomqvist är folkhälsovetare med examen från Karolinska Institutet. Hon har under sina yrkesår arbetat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggandemed barn och ungdomar i såväl Sverige som Finland. Hon är även utbildad coach och MI-samtalsledare. Vidare har Eva-Lotta jobbat som konsult inom ledarskap och kommunikation på ett av världens största utbildningsföretag Korn Ferry, och har utbildat hundratals ST-läkare på olika kliniska och icke-kliniska kurser. Idag är Eva-Lotta konsult och föreläsare inom såväl medicin som ledarskap och kommunikation riktat till flera branscher.

Niklas Preger är läkare och specialist i psykiatri, allmänmedicin och beroendemedicin. Han är också civilingenjör i Industriell Ekonomi och ledarskap från KTH. Niklas har mångårig erfarenhet som kliniskt verksam läkare och från sjukvårdsledning både i Sverige och i Norden. Han är idag chef för 9 mottagningar på Beroendecentrum i Stockholm. Niklas ledarskap kännetecknas av att engagera sin vårdpersonal och få patienterna delaktiga i vården.

Kursadministration

Kunskapsgruppen Sverige AB
John Andersson
Kursansvarig

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners

Målgruppsrepresentant

Ja.
Eva-Lotta Blomqvist som även är kursledare har konsulterats vid kursplaneringen.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kunskapsgruppen Sverige AB står för resurser för genomförandet.

Deltagaravgifter kommer att finansiera utbildningen. 9 990 kr + moms/ deltagare.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållande föreligger.