Hoppa till innehåll

Introduktionskurs Ekokardiografi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Introduktionskurs Ekokardiografi

Kursen ges av: Skånes Universitetssjukhus och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Biomedicinsk analytiker
Avgift: Deltagaravgiften är 6000:- plus 25% moms. Kaffe, fika och lunch som anfört kursplanen ingår. Kursmiddag dag 2 ingår också.
Kringkostnader: Deltagarna står själva för resor och hotellkostnader samt mat utöver det som ingår i kursen enligt ovan.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230105
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 4-6 mars 2024
Kursplats: Lilla Aulan, Jan Waldenströms Gata 5, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Sista anmälningsdatum: 9 februari 2024 (126 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Klinisk fysiologi, Akutsjukvård, Anestesi och intensivvård, Kardiologi

Andra yrken

Biomedicinsk analytiker

Ytterligare information

Denna kurs riktar sig främst till ST-läkare och biomedicinska analytiker under ekokardiografisk utbildning.

2. Behovsbeskrivning

Ekokardiografi utförs dagligen på ett stort antal inneliggande och polikliniska patienter och är en fundamental undersökningsmetod inom klinisk fysiologi och kardiologi. 2022 utfördes i Sverige 192.871 undersökningar enligt verksamhetsenkäten för klinisk fysiologi [1]. Ekokardiografi ingår som en del av utredningen av nästan samtliga hjärtsjukdomar och även vid många invärtes-medicinska tillstånd. Undersökningen är ofarlig och bidrar med viktig information om hjärtats anatomi och funktion men är använder beroende och goda teoretiska och praktiska färdigheter krävs för korrekt utförande och tolkning. Det finns i Sverige ett stort och växande behov för ultraljudskunnig personal eftersom antalet ekoundersökningar ökar årligen[2]. Denna kurs riktar sig främst till ST-läkare och biomedicinska analytiker under ekokardiografisk utbildning.

[1] Microsoft Word – SFKF Verksamhetsenkät – sammanställning – 2022 års verksamhet 230505.docx (sls.se)

[2] Microsoft Word – SFKF Longitudinella jämförelser 2009-2022 FINAL.docx (sls.se)

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet är att förmedla basal kunskap om:

 • Ultraljudsfysik och ultraljudsteknik
 • Hjärtfysiologi bedömt med ekokardiografi
 • Standardprojektioner och det grundläggande undersökningsprotokollet
 • Bedömning av hjärtstorlek och funktion samt översiktlig klaffbedömning.

Resultat för deltagaren

Deltagarna ska efter kursen kunna:

 • Redovisa hur en ultraljudsbild genereras
 • Beskriva hur tryck och flöde beräknas med ultraljudsteknik
 • Redovisa den normala ekokardiografiska undersökningen
 • Beskriva de vanligaste avvikande fynd vid ekokardiografisk undersökning

Resultat för patient och samhället

Ökad kunskap om ekokardiografi medverkar till att säkerställa hög kvalitet på utförande och tolkning. Detta är av stor vikt för diagnostik och behandling av hjärtsjukdom i stort och gagnar därför både patient och samhälle

Delmål för ST angivna av kursgivare

HSLF-FS 2021:8

 • Klinisk fysiologi: STc2, STc3, STc7
 • Kardiologi: STc1, STc7
 • Akutsjukvård: STc1, STc5
 • Anestesi och intensivvård: STc4

SOSFS 2015:8

 • Klinisk fysiologi: c2, c3, c7
 • Kardiologi: c1, c7
 • Akutsjukvård: c1, c5
 • Anestesi och intensivvård: c4

4. Program

Schema

Introduktionskurs i transthorakal ekokardiografi 4-6 mars 2024

Plats: Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5, SUS, Malmö

Måndag 4/3

11.30 – 12.00   Registrering

12.00 – 12.15   Välkommen, inledning (Kursledningen)

12.15 – 13.00   Ultraljudsfysik (PÅO)

13.00 – 13.45   Ultraljudsteknik, utrustning och prober (PÅO)

13.45 – 14:15   Kaffe och fika

14.15 – 15.00   Ekvationer för beräkning av tryck och flöde (AP)

15.00 – 15.45   Standard projektioner vid TTE (AM)

15.45 – 16.00   Bensträckare

16.00 – 16.45   Bedömning av systolisk vänsterkammarfunktion (AM)

 

Tisdag 5/3

09.00 – 09.45  Klaffbedömning, stenoser (PG)

09.45 – 10.30  Klaffbedömning, insufficienser (MD)

10.30 – 11.00  Kaffe

11.00 – 11.45  Bedömning av vänster förmak och aortaroten (KÅO)

11.45 – 12.30  Bedömning av höger kammare och tryck i lilla kretsloppet (AWE)

12.30 – 13.30  Lunch

13.30 – 14.15  Bedömning av diastolisk funktion (AI)

14.15 – 15.00  Interaktiva fall/quiz (MK)

15.00 – 15.30  Kaffe och fika

15.30 – 16.00  Den subcostala vyn (perikardvätska, VCI, ASD/PFO) (MS)

16.00 – 16.45  Vanliga felkällor vid ekokardiografi (MK)

18.30               Kurs-middag

 

Onsdag 6/3

09.00 – 09:45  Kontrast och koksalt (MS)

09.45 – 10.30  Gissa EF (TBA)

10.30 – 11.00  Kaffe

11.00 – 11.45  Basal 3D-eko (AM)

11.45 – 12.30  Säcken knyts ihop, repetition, frågor (MK)

12.30 – 13.15  Lunch/grab´n´go

Föreläsare:

Anders Persson (AP), Klinisk fysiolog, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS, Malmö

Andreas Malmgren (AM), Biomedicinsk analytiker, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS, Malmö

Anna Werther Evaldsson (AWE), Biomedicinsk analytiker, Hjärtmottagningen, SUS, Lund

Annika Ingvarsson (AI), Biomedicinsk analytiker, Hjärtmottagningen, SUS, Lund

Karin Åström-Olsson (KÅO), Kardiolog, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS, Malmö

Magnus Dencker (MD), Klinisk fysiolog, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS, Malmö

Martin Sennebye (MS), Klinisk fysiolog, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS, Malmö

Morten Kraen (MK), Klinisk fysiolog och kardiolog, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS, Malmö

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/08/anmalningsblankett-introkurs-ekokardiografi-2024-1.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/07/kursplan.docx

Referenser

 1. Rekommendation för mätning av vänster och höger kammares dimension, systoliska funktion samt referensvärden; Equalis expertgruppen för ekokardiografi 2016
 2. Rekommendation för bedömning av diastolisk vänsterkammardysfunktion med förhöjt fyllnadstryck; Equalis expertgruppen för ekokardiografi 2019
 3. Rekommendation för bedömning av aortadimensioner med transthorakal ekokardiografi; Equalis expertgruppen för ekokardiografi 2020
 4. Rekommendation för mätning av vänster och höger förmaksstorlek; Equalis expertgruppen för ekokardiografi 2019
 5. Textbook of Clinical Echocardiography, 6th edition, Catherine M Otto
 6. Ekokardiografi, Upplaga 5, Arne Olsson

Jämställdhet och likabehandling

Kursen är öppen för alla. Genus kan inte bedömas med ekokardiografi men relevanta könsskillnader i hjärtats fysiologi kommer att beröras.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Primärt används PowerPoint-föreläsning som kunskapsförmedling. Föreläsarna tillhör olika yrkeskategorier (läkare, BMA, medicinteknisk ingenjör). Interaktiva verktyg används i samband med fall-presentation och kunskapstest/quiz. Vid kursavslutningen görs en sammanfattning och repetition av kursens viktigaste innehåll.

Kursmaterial

Åhörarkopior läggs ut i digitalt format tillgängliga för kursdeltagaren vid kurs-start

Förberedelser

Som kurslitteratur rekommenderas kapitel 1-7 i  Arne Olsson, Ekokardiografi (5de upplag 2022)

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Åhörarkopior finns tillgängliga digitalt från kurs-start och 6 månader fram i tiden.

Kompetensöverföring

Åhörarkopior finns tillgängliga digitalt från kurs-start och 6 månader fram i tiden.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Länk till LIPUS utvärdering skickas till deltagarna på kursens sista dag.

Det planeras för en årlig återkommande kurs där ändringar i kursplanen bland annat bygger på utvärderingen från tidigare kurstillfällen.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 4 mars 2024
Slutdatum: 6 mars 2024
Sista anmälningsdatum: 9 februari 2024
Kursplats: Lilla Aulan, Jan Waldenströms Gata 5, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

50

Språk

Svenska

Avgift

Deltagaravgiften är 6000:- plus 25% moms.

Kaffe, fika och lunch som anfört kursplanen ingår.

Kursmiddag dag 2 ingår också.

Kringkostnader

Deltagarna står själva för resor och hotellkostnader samt mat utöver det som ingår i kursen enligt ovan.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Du anmäler dig genom en anmälningsblankett (finns bifogad under avsnitt 4) som du skriver in de uppgifter som vi frågar efter eller genom e-post till Karin Larsson karin.larsson@skane.se

Huvudmannens godkännande krävs.

Antagningsförfarande och bekräftelse

De anmälda antas i turordning efter inskickad anmälan.

Bekräftelse om antagning skickas till angiven e-postadress.
Faktura på kursavgiften skickas separat per post till fakturaadress.

Kontaktperson

Karin Larsson, Tfn: 046-173326, e-post: karin.larsson@skane.se

Kursintyg

Kursintyg delas ut, inklusive Socialstyrelsens intyg för kurs för ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Skånes universitetssjukhus, Vo Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin,
Ultraljuds-sektionen

Ansvarig för innehåll

Morten Kraen, överläkare, Vo Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS, Malmö

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Morten Kraen, överläkare, Vo Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS, Malmö.

Morten Kraen är kardiolog och klinisk fysiolog med inriktning på hjärtbilddiagnostik.

Kursadministration

Karin Larsson, kurssekreterare, Vo Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Lund

Övriga samarbetspartners

Inga.

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgifter

Kringarrangemang

Kursmiddag på restaurang på dag 2 som finansieras via anmälansavgiften

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer deltar.

Jävsförhållande

Inga intressekonflikter.