Kliniskt tillämpad urodynamik

Kursnummer
20220166
Specialiteter
Klinisk fysiologi, Obstetrik och gynekologi, Urologi
Nivå
ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Övriga yrkesroller
Biomedicinsk analytiker
Kursorter
Stockholms län