Hoppa till innehåll

Vi uppdaterar webbplatsen. Störningar kan förekomma.

Kurs i akut ultraljud, POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Kurs i akut ultraljud, POCUS (Point Of Care Ultrasound)

Specialiteter: Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Anestesi och intensivvård, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kirurgi, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Län: Stockholms län

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Avgift: Kursavgift 2022: 9 000 kr exklusive moms. Kursavgift 2023: 10 000 kr exklusive moms. I kursavgiften ingår lunch och fika bägge dagar.
Kringkostnader: Resa och logi bekostas av deltagaren
Kursnummer: 20220060
Företag/organisation: Emergraphy AB

Kurstillfällen

Kursdatum: 29-30 augusti 2022
Kursplats: Vendevägen 89, 182 32 Danderyd. 10 min gångväg från T-bana (Danderyds sjukhus)
Sista anmälningsdatum: 29 juli 2022
Kursdatum: 31 augusti - 1 september 2022
Kursplats: Vendevägen 89, 182 32 Danderyd. 10 min gångväg från T-bana (Danderyds sjukhus)
Sista anmälningsdatum: 1 augusti 2022
Kursdatum: 27-28 mars 2023
Kursplats: Stockholm, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd.
Sista anmälningsdatum: 27 februari 2023
Kursdatum: 29-30 mars 2023
Kursplats: Stockholm, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd
Sista anmälningsdatum: 27 februari 2023

Anmäl dig hos kursarrangören

Lipus arrangerar inga kurser och anmälan sker hos respektive kursgivare.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Anestesi och intensivvård, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kirurgi, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Ytterligare information

Kursen riktar sig främst till ST-läkare och specialister som arbetar med att bedöma akut sjuka patienter på akutmottagning, på vårdavdelning eller inom intensivvården. Kursen passar även läkare under AT-utbildning som har ambitionen att arbeta med akut/svårt sjuka patienter.

2. Behovsbeskrivning

Ultraljudsundersökningar utförda av den behandlande klinikern, POCUS (Point Of Care UltraSound) har ökat och utvecklats kraftigt under de senaste tio åren. Akut ultraljud kan ge snabbare och säkrare diagnostik samt underlätta handläggningen av akut sjuka patienter. Framför allt kan ultraljud identifiera orsakerna till oklar akut cirkulatorisk eller respiratorisk svikt. Data kring användandet av POCUS är begränsat. I en fransk studie från 2017* var prevalensen av POCUS-undersökta patienter på akutmottagning kring 4%, dock är generaliserbarheten av dessa resultat låg, med hänseende till förändring över tid och land samt sjukhusbundna traditioner.

Flera olika ultraljudsprotokoll finns för systematiskt användande av POCUS, bl.a. FATE, RUSH, BLUE, FAST.

Vår kurs inkluderar komponenter i samtliga protokoll, och ger användaren möjlighet till vidareutveckling inom dessa.

*The clinical impact and prevalence of emergency point-of-care ultrasound: A prospective multicenter study. Anaesth Crit Care Pain Med. 2017 Dec;36(6):383-389. doi: 10.1016/j.accpm.2017.02.008. Epub 2017 Apr 13. PMID: 28412493.

Marbach JA, Almufleh A, Di Santo P, Simard T, Jung R, Diemer G, West FM, Millington SJ, Mathew R, Le May MR, Hibbert B. A Shifting Paradigm: The Role of Focused Cardiac Ultrasound in Bedside Patient Assessment. Chest. 2020 Nov;158(5):2107-2118. doi: 10.1016/j.chest.2020.07.021. Epub 2020 Jul 21. PMID: 32707179.

Jensen MB, Sloth E, Larsen KM, Schmidt MB. Transthoracic echocardiography for cardiopulmonary monitoring in intensive care. Eur J Anaesthesiol. 2004 Sep;21(9):700-7. doi: 10.1017/s0265021504009068. PMID: 15595582.

Mojoli F, Bouhemad B, Mongodi S, Lichtenstein D. Lung Ultrasound for Critically Ill Patients. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Mar 15;199(6):701-714. doi: 10.1164/rccm.201802-0236CI.

Arnold MJ, Jonas CE, Carter RE. Point-of-Care Ultrasonography. Am Fam Physician. 2020 Mar 1;101(5):275-285. PMID: 32109031.

Perera P, Mailhot T, Riley D, Mandavia D. The RUSH exam: Rapid Ultrasound in SHock in the evaluation of the critically lll. Emerg Med Clin North Am. 2010 Feb;28(1):29-56, vii. doi: 10.1016/j.emc.2009.09.010. PMID: 19945597

Lichtenstein DA. Lung ultrasound in the critically ill. Ann Intensive Care. 2014 Jan 9;4(1):1. doi: 10.1186/2110-5820-4-1. PMID: 24401163; PMCID: PMC3895677

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens mål är att ge läkare med begränsad eller ingen erfarenhet av ultraljud, teoretisk och praktisk utbildning i att genomföra riktade ultraljudsundersökningar. Att förse deltagaren med grundläggande kunskap i när patientnära ultraljud kan användas samt dess begränsningar.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter kursen kunna

  • Identifiera situationer där patientnära ultraljud kan och bör användas
  • Förstå grundläggande ultraljudsfysik av klinisk betydelse och knappsatsen på en ultraljudsapparat.
  • Förstå och känna igen fysiologiska respektive patologiska ultraljudsbilder på lunga, aorta, hjärta och buk samt diagnosticera DVT.
  • Förstå fallgropar och begränsningar av ultraljud.

Resultat för patient och samhället

Säkrare och snabbare diagnostik kan medföra en stor fördel i omhändertagandet av svårt sjuka patienter, bland annat minskad risk för feldiagnostik samt snabbare triagering till rätt vårdnivå samt specifika åtgärder.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSF 2015:8
Kirurgi c2, c3
Anestesi/intensivvård c2, c3, c4
Internmedicin c1, c2, c6
Akutsjukvård c1, c3, c5
Kardiologi c1, c2, c6, c7
Radiologi c1, c2, c5, c6

SOSF målbeskrivning 2021
Kirurgi STc2, STc3
Anestesi/intensivvård STc2, STc3, STc4
Internmedicin STc1, STc2, STc6
Akutsjukvård STc1, STc3, STc5
Kardiologi STc1, STc2, STc6, STc7
Radiologi STc1, STc2, STc5, STc6

4. Program

Schema

Schema

För detaljschema var god se bifogat schema från tidigare kurser (kan komma att modifieras något)

Dag 1:
Knappologi.
Teori och praktik inom grundläggande ekokardiografi (ekoskopi) samt lungultraljud.
Mängdträning på bedömning av patologiska hjärt/lung-fynd
DVT och lungultraljud
Träningsmoduler och interaktiva fallseminarium

Dag 2:
Teori och praktik FAST/Aorta
Integrerad bedömning av akut cirkulatorisk chock samt respiratorisk svikt.
Quiz
Träningsmoduler och fallseminarium

 

Föreläsare:

Angela Montan Krawczuk
Specialist i internmedicin och kardiologi, samt certifierad inom ekokardiografi, ansvarig för etablering av POCUS på Södersjukhuset. Klinisk instruktör inom patientnära ultraljud.

Jacob Wilton
Biträdande överläkare inom internmedicin KS Huddinge
Mångårig erfarenhet av patientnära ultraljud
Erfaren kursinstruktör inom ultraljud.

Filip Maskovic
Specialistläkare internmedicin, instruktör och föreläsare på tidigare ultraljudskurser

David Yu
Specialistläkare internmedicin, instruktör och föreläsare på tidigare ultraljudskurser

Extern länk

http://www.emergraphy.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2022/03/schema-ultraljudskurs-mall-till-lipus-8.xlsx

Referenser

Matthew Dawson & Mike Mallin: Introduction to bedside ultrasound: Volume 1

https://books.apple.com/se/book/introduction-to-bedside-ultrasound-volume-1/id554196012

Jensen MB, Sloth E, Larsen KM, Schmidt MB. Transthoracic echocardiography for cardiopulmonary monitoring in intensive care. Eur J Anaesthesiol. 2004 Sep;21(9):700-7. doi: 10.1017/s0265021504009068. PMID: 15595582.

Perera P, Mailhot T, Riley D, Mandavia D. The RUSH exam: Rapid Ultrasound in SHock in the evaluation of the critically lll. Emerg Med Clin North Am. 2010 Feb;28(1):29-56, vii. doi: 10.1016/j.emc.2009.09.010. PMID: 19945597

Lichtenstein DA. Lung ultrasound in the critically ill. Ann Intensive Care. 2014 Jan 9;4(1):1. doi: 10.1186/2110-5820-4-1. PMID: 24401163; PMCID: PMC3895677

Marbach JA, Almufleh A, Di Santo P, Simard T, Jung R, Diemer G, West FM, Millington SJ, Mathew R, Le May MR, Hibbert B. A Shifting Paradigm: The Role of Focused Cardiac Ultrasound in Bedside Patient Assessment. Chest. 2020 Nov;158(5):2107-2118. doi: 10.1016/j.chest.2020.07.021. Epub 2020 Jul 21. PMID: 32707179.

Mojoli F, Bouhemad B, Mongodi S, Lichtenstein D. Lung Ultrasound for Critically Ill Patients. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Mar 15;199(6):701-714. doi: 10.1164/rccm.201802-0236CI.

Arnold MJ, Jonas CE, Carter RE. Point-of-Care Ultrasonography. Am Fam Physician. 2020 Mar 1;101(5):275-285. PMID: 32109031.

Genusperspektiv

Hänsyn har tagits till undersökningsteknik och variationerna i teknik gällande kvinnor och män. Vid användandet av markörer har hänsyn tagits till passande indelning av grupper vad gällande kön.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Korta föreläsningar. Bildvisning med bedömning av många patologiska ultraljudssekvenser. Kursens tyngdpunkt är praktiska övningar där kursdeltagarna undersöker varandra i smågrupper med handledare. Interaktiva fallseminarium såväl som quiz kommer varvas för att säkerställa träning i att självständigt kunna bedöma ultraljudsbilder.

Det är frivilligt att bli undersökt, och att bli undersökt är inget krav för att bli godkänd på denna kurs. I den sällsynta händelsen att patologiska fynd upptäcks tar kursarrangörerna på sig i rollen som kliniskt verksamma läkare att remittera till lämplig instans.

Kursmaterial

Kortfattat kompendium och checklista delas ut i samband med kursen

Förberedelser

Inga förberedelser är nödvändiga

Kunskapskontroll

Kontinuerlig feedback under utbildningen från instruktörerna samt informell quiz med mentometer.

Kompetensutveckling

Möjligheten till frågor via mail även efter kursen, samt kontakt med kursarrangörerna.

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Avslutande muntlig utvärdering av kursen från deltagarna. Lipus utvärdering används som underlag inför förändringar till nästa kursomgång

Planering

Kursinnehållet har kontinuerligt förbättrats/modifierats efter kursutvärderingar från tidigare liknande kurser både utanför och inom ramen för LIPUS.

Bland annat har kursledningen strävat efter att ge deltagarna så mycket tid för praktisk övning som möjligt.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr 20180156
Lipus-nr 20190009
Lipus-nr 20190051
Lipus-nr 20190144
Lipus-nr 20190147
Lipus nr 20210050

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 29 augusti 2022
Slutdatum: 30 augusti 2022
Sista anmälningsdatum: 29 juli 2022
Kursplats: Vendevägen 89, 182 32 Danderyd. 10 min gångväg från T-bana (Danderyds sjukhus)

Startdatum: 31 augusti 2022
Slutdatum: 1 september 2022
Sista anmälningsdatum: 1 augusti 2022
Kursplats: Vendevägen 89, 182 32 Danderyd. 10 min gångväg från T-bana (Danderyds sjukhus)

Startdatum: 27 mars 2023
Slutdatum: 28 mars 2023
Sista anmälningsdatum: 27 februari 2023
Kursplats: Stockholm, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd.

Startdatum: 29 mars 2023
Slutdatum: 30 mars 2023
Sista anmälningsdatum: 27 februari 2023
Kursplats: Stockholm, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

16

Språk

Svenska

Avgift

Kursavgift 2022: 9 000 kr exklusive moms.

Kursavgift 2023: 10 000 kr exklusive moms.

I kursavgiften ingår lunch och fika bägge dagar.

Kringkostnader

Resa och logi bekostas av deltagaren

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Använd i första hand anmälningsformuläret som finns på http://www.emergraphy.se.

Godkännande av verksamhetschef är ett krav.

Länk till webbsida för anmälan

http://www.emergraphy.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn

Platsen bekräftas via mail vid registreringen. Eventuell reservplats meddelas även detta via mail.

Kontaktperson

Frågor besvaras genom mail till info@emergraphy.se, alternativt till Jacob Wilton, jacob.wilton46@gmail.se.

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg med delmål utdelas till ST-läkare. Samtliga kursdeltagare erhåller separat intyg om godkänd kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Emergraphy AB

Ansvarig för innehåll

Angela Montan Krawczuk
Specialistläkare internmedicin samt certifierad inom ekokardiografi, ansvarig för etablering av POCUS på Södersjukhuset samt ultraljudsprogrammet KS Huddinge. Klinisk instruktör inom patientnära ultraljud

Jacob Wilton
Biträdande överläkare inom internmedicin KS Huddinge
Mångårig erfarenhet av patientnära ultraljud
Erfaren kursinstruktör inom ultraljud.

Filip Maskovic
Specialistläkare i intermedicin och kardiologi, instruktör och föreläsare på tidigare ultraljudskurser

David Yu
Specialistläkare i internmedicin, instruktör och föreläsare på tidigare ultraljudskurser

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Jacob Wilton, biträdande överläkare, specialist i internmedicin. Startade och utvecklade användningen av patientnära ultraljud på Funktion Akut, KS Huddinge kring 2008. Mångårig erfarenhet av ultraljudskurser och handledning inom patientnära ultraljud.

Kursadministration

Jacob Wilton, David Yu
Emergraphy AB

Övriga samarbetspartners

GE Healthcare

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursföretaget Emergraphy står för finansiering.
Externt företag tillhandahåller ultraljudsmaskiner och lokal.

Kringarrangemang

Sponsorers närvaro

Externt företag (GE Healthcare) tillhandahåller ultraljudsmaskiner och lokaler. Ingen aktiv marknadsföring utöver användandet av apparaterna samt teknisk instruktion av apparaterna tillåts av kursadministrationen.

Jävsförhållande

Kursansvariga har inget annat samband med företaget GE annat än hållandet av denna kurs.