Hoppa till innehåll

Kurs i Nuklearmedicin för ST-läkare i Radiologi eller Klinisk fysiologi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Kurs i Nuklearmedicin för ST-läkare i Radiologi eller Klinisk fysiologi

Kursen ges av: Region Örebro län och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 3000 kr exkl moms. Innefattar tillgång till samtliga föreläsningar, åhörarkopior efter godkännande av föreläsarna samt programvara för bildlaborationer.
Kringkostnader: Inga ytterligare kostnader för deltagarna.

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230116
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 23-26 januari 2024
Kursplats: Digital distanskurs
Sista anmälningsdatum: 20 december 2023 (19 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Klinisk fysiologi, Radiologi, Nuklearmedicin

Ytterligare information

Kursen riktar sig till ST-läkare i radiologi och klinisk fysiologi med syfte att ge de nödvändiga grunderna i nuklearmedicin för specialiteten. ST-läkare i nuklearmedicin är också välkomna till kursen, men för denna specialitet krävs ytterligare kurser.

Önskvärda förkunskaper: genomgången läkarutbildning med påbörjad ST inom radiologi eller klinisk fysiologi.

2. Behovsbeskrivning

Nuklearmedicin och framför allt PET/CT har blivit allt viktigare i modern sjukvård vilket bland annat märks genom att den kommit in i allt fler vårdprogram (https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/). Nuklearmedicinska undersökningar demonstreras också vid många röntgenronder och multidisciplinära konferenser. Därför krävs kunskaper i nuklearmedicin även hos de som inte dagligdags sysslar med detta.

Kursen avser ge de teoretiska kunskaper i nuklearmedicin som krävs i specialistutbildningen inom radiologi och klinisk fysiologi. För både radiologi och klinisk fysiologi skriver Socialstyrelsen i målbeskrivningar 2021 för delmål STc4: ”Läkaren ska  ha kunskap om nuklearmedicin som har relevans för specialiteten”. En av utbildningsaktiviteterna för detta delmål är deltagande i en eller flera kurser.

För klinisk fysiologi kan dock komplettering med ytterligare hjärtinriktad kurs vara av värde för uppfyllande av delmål STc8.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper i nuklearmedicin samt viss kunskap i tolkning av PET/CT-undersökningar.

Resultat för deltagaren

Kursen syftar till att deltagaren kan:

 • Diagnostisera, stadieindela, prognostisera, behandla eller utesluta vanligt förekommande sjukdomar som utreds och följs med nuklearmedicinska metoder.
 • Redogöra för ovan beskrivna sjukdomars uppkomstmekanismer och förlopp.
 • Resonera kring och välja modalitet och metod för diagnostisk radiologi.
 • Redogöra översiktligt för vanligt förekommande undersökningsmetoder inom nuklearmedicin, såsom scintigrafi/SPECT och PET, inklusive hybridundersökningar med CT eller MR.
 • Bearbeta resultat från vanligt förekommande undersökningsmetoder inom nuklearmedicin, såsom scintigrafi/SPECT och PET, inklusive hybridundersökningar med CT eller MR.
 • Tolka resultat från vanligt förekommande undersökningsmetoder inom nuklearmedicin.

Resultat för patient och samhället

Ökad kunskap inom nuklearmedicin för radiologer och kliniska fysiologer underlättar samarbetet med andra specialiteter vilket ger mer effektivt resursutnyttjande och höjer undersökningskvaliteten. Förhoppningsvis kan kursen också bidra till att fler vill gå vidare till att också bli specialister i nuklearmedicin vilket behövs.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8

Radiologi: c4

Klinisk fysiologi: c4

Nuklearmedicin: c3, c5, c7, c8, c9 och c10

HSLF-FS 2021:8

Radiologi: STc4

Klinisk fysiologi: STc4

Nuklearmedicin: STc3, STc5, STc7, STc8, STc9, STc10

4. Program

Schema

Föreläsningar i tätt schema, kompletterat med bildgranskningsövningar i smågrupper två eftermiddagar.

Extern länk

https://kurs-i-nuklearmedicin.webnode.se/

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/10/schema-nuklearmedicin-2024-3.pdf

Referenser

 • Hietala SO, Åhlström Riklund K. Nuklearmedicin. Studentlitteratur 2013
 • Lynch TB. PET/CT in clinical practice. Springer 2007
 • Volterrani D et al. Nuclear Medicine Textbook. Springer 2019
 • EANM Guidelines (eanm.org/publications/guidelines)
 • Zukotynski KA et al. Update on Molecular Imaging and Precision Medicine in Lung Cancer. Radiol Clin N Am 2021;59(5):693-703
 • Hughes NM et al. PET Imaging for Hematologic Malignancies. Radiol Clin N Am 2021;59(5):705-723
 • Fowler AM et al. PET Imaging for Breast Cancer. Radiol Clin N Am 2021;59(5):725-735
 • Howard BA et al. 18F-FDG-PET/CT Imaging for Gastrointestinal Malignancies. Radiol Clin N Am 2021;59(5):737-753
 • Wright CL et al. Precision Nuclear Medicine, the Evolving Role of PET in Melanoma. Radiol Clin N Am 2021;59(5):755-772
 • Marcus C et al. PET Imaging for Head and Neck Cancers. Radiol Clin N Am 2021;59(5):773-788
 • Galgano SJ et al. PET Imaging of Neuroendocrine Tumors. Radiol Clin N Am 2021;59(5):789-799
 • Savir-Baruch B et al. PET Imaging for Prostate Cancer. Radiol Clin N Am 2021;59(5):801-811
 • Friedman SN et al. PET Imaging for Gynecologic Malignancies. Radiol Clin N Am 2021;59(5):813-833
 • Manapragada PP et al. PET Cardiac Imaging (Perfusion, Viability, Sarcoidosis, and Infection). Radiol Clin N Am 2021;59(5):835-852
 • Moradi F et al. Clinical Applications of PET/MR Imaging. Radiol Clin N Am 2021;59(5):853-874
 • Iyalomhe O et al. Immune PET Imaging. Radiol Clin N Am 2021;59(5):875-886
 • Mason C et al. Novel Tracers and Radionuclides in PET Imaging. Radiol Clin N Am 2021;59(5):887-918

Jämställdhet och likabehandling

Kursen behandlar det nuklearmedicinska sjukdomspanoramat och således båda kön och alla åldrar oavsett etnicitet. Ökad kunskap inom nuklearmedicin över landet ger förutsättningar för mer likriktat undersökningspanorama och behandling oavsett patientens bostadsort.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen går som en distanskurs via digitalt verktyg. Kursinnehållet ges mestadels som föreläsningar. Bildlaborationer i mindre grupper ingår. Kursledaren sitter med vid samtliga föreläsningar och fungerar som en länk mellan kursdeltagarna och föreläsaren. Detta har vid tidigare kurser varit mycket uppskattat.

Kursmaterial

Allt föreläsningsmaterial görs tillgängligt för kursdeltagarna i de fall där föreläsarna så medger.

Förberedelser

Som förberedelse inför kursen uppmuntras kursdeltagarna att åtminstone skumma igenom dessa publikationer:

European Nuclear Medicine Guide, https://www.nucmed-guide.app

Basu S et al. The Basic Principles of FDG-PET/CT Imaging. PET Clin. 2014 Oct;9(4):355-70, v. doi: 10.1016/j.cpet.2014.07.006. PMID: 26050942.

Kunskapskontroll

Kort kursförhör vid slutet av kursen. Detta består av självrättande multiple-choicefrågor. Kursen har obligatorisk närvaro.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Kursledaren står självfallet till tjänst vid frågor även efter kursen.

Kompetensöverföring

I en föreläsning demonstreras olika repositorier på Internet där man finner mycket bra litteratur om nuklearmedicin.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

En sammanställning av kursvärderingen kommer att skickas till föreläsarna. Resultaten kommer att användas vid förberedelser av kommande kurstillfällen.

Planering

Diskussion ska ske med individuella föreläsare om modifikation av deras föreläsningar utifrån synpunkterna i kursvärderingen.

Vid bildlaborationerna fortsätter vi med samma enkla system som i fjol. Information om bildhanteringssystemet och uppmaning att i god tid före kursen ladda hem bildmaterialet kommer att delges kursdeltagarna.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nummer 20220149, Kurs i Nuklearmedicin för ST-läkare i Radiologi eller Klinisk fysiologi, 24-27 jan 2023

Lipus-nummer 20210104, Kurs i Nuklearmedicin för ST-läkare i Radiologi eller Klinisk fysiologi, 25-8 jan 2022

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 23 januari 2024
Slutdatum: 26 januari 2024
Sista anmälningsdatum: 20 december 2023
Kursplats: Digital distanskurs

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Max 100

Språk

Svenska

Avgift

3000 kr exkl moms. Innefattar tillgång till samtliga föreläsningar, åhörarkopior efter godkännande av föreläsarna samt programvara för bildlaborationer.

Kringkostnader

Inga ytterligare kostnader för deltagarna.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Instruktioner för anmälan finns i kursens webbsida: https://kurs-i-nuklearmedicin.webnode.se/. Kurskostnaden faktureras. Det förutsätts att kursdeltagaren inhämtat godkännande från chef.

Länk till webbsida för anmälan

https://regionorebrolan.pingpong.se/o/courseAdminCourseDefinitionInstancePage.do?id=6324&mode=OPEN_CATALOG&giver=orebro

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kursen har max 100 deltagare, de senaste åren har deltagarantalet varit ca 30-60 personer. Antagningen görs enligt först till kvarn och bekräftas löpande till kursdeltagarna.

Kontaktperson

Håkan Geijer, 019-6025032, hakan.geijer@regionorebrolan.se

Kursintyg

Kursintyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter skickas till kursdeltagarna efter godkänd kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Nuklearmedicinskt verksamma läkare från Falun, Uppsala och Örebro

Ansvarig för innehåll

Håkan Geijer, överläkare vid Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Adjungerad professor i radiologi vid Örebro universitet.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Håkan Geijer, överläkare, adjungerad professor i radiologi. Specialist i radiologi och nuklearmedicin, Universitetssjukhuset i Örebro.

Drygt 17 års erfarenhet inom nuklearmedicin. 30 års erfarenhet inom radiologi.

Kursadministration

Håkan Geijer, överläkare vid Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Övriga samarbetspartners

Svensk Förening för Nuklearmedicin

Målgruppsrepresentant

Stina Augustsson, specialistläkare i radiologi, tidigare ST-läkare i nuklearmedicin, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras genom kursavgifter. Ingen extern sponsring förekommer.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inget industrisamarbete förekommer vid kursen.