Läkare som processledare

Kursnummer
20220104
Specialiteter
Allmänmedicin, Arbets- och miljömedicin, Arbetsmedicin
Nivå
ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Kursorter
Stockholms län