Hoppa till innehåll

Vi uppdaterar webbplatsen. Störningar kan förekomma.

Ledarskap för läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Ledarskap för läkare

Specialiteter: Alla specialiteter
Nivå: Alla nivåer
Län: Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Avgift: 12 900 kronor, exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, fika och lunch.
Kringkostnader: Resor och boende.
Kursnummer: 20230032
Företag/organisation: Bonnier Business Media Sweden AB

Kurstillfälle

Kursdatum: 11-12 oktober 2023
Kursplats: Centrala Stockholm
Sista anmälningsdatum: 10 oktober 2023 (202 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

Lipus arrangerar inga kurser och anmälan sker hos respektive kursgivare.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Kursen riktar sig till alla läkare; AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare samt klinik- och verksamhetschefer. Kursen lämpar sig för samtliga specialiteter samt för alla nivåer därför att kursen bygger på föreläsningar, diskussioner och övningar som är tillämpbara på deltagarnas olika situationer och behov. Kursen är därför lämplig för läkare på alla nivåer med olika erfarenhet. Det krävs inga förkunskaper för att delta i utbildningen.

2. Behovsbeskrivning

Att vara läkare innebär att man är en ledare, även om man inte har en chefsbefattning. Och hur du lyckas som ledare är avgörande för hur ditt team mår, presterar och hanterar patienter. Denna tvådagarsutbildning handlar om hur du kan stärka dig i din roll som chef, ledare men också i mer informella ledarroller. Kursen växlar mellan föreläsning, diskussioner och praktiska övningar. Utbildningen svarar mot Socialstyrelsens delmål a1 (SOSFS 2015:8) och STa5 (SOSFS 2021:8) för ST-läkare och ger ett intyg att skicka in till Socialstyrelsen.

Under första utbildningsdagen börjar vi med att titta på vilka utmaningar som finns för ledare och chefer i dagens sjukvård, vilka olika ledarskapsstilar det finns och vad som kännetecknar en bra ledare.[1]Vi gör reflektioner kring ditt ledarskap, hur en kultur kan förändras genom ledarbeteenden och hur du kan bli en bättre rollmodell.[2]

Efter lunch går vi över till att prata om effektiv kommunikation och positiva effekter över ett gott samarbete i vårdteam. För att kunna ge god och säker vård är bra kommunikation mellan vårdpersonal och mellan vårdpersonal och patient avgörande. Vi går bland annat igenom hur man når fram till alla, bemöter motstånd och vanliga misstag i kommunikation med både personal och patient i fokus.[3]

Dagen avslutas med att prata om stress och dess påverkan, både på individ och organisationsnivå.[4] Vi fokuserar på stresshantering och en handlingsplan för att på ett bra sätt kunna hantera stress och vara en bra läkare och ledare.

Under dag två börjar vi med en incheckning och kort sammanfattning från första dagen. För att kunna vara en bra ledare är det också viktigt att förstå grunderna gällande varför vi gör som vi gör och hur man kan skilja på beteende och egenskap. Därför fokuserar första passet på beteendepsykologi och vad ett beteende är.[5]

Utbildningen går därefter över på att gå igenom motivation hos medarbetare och hur motivation fungerar hos olika individer. Att ge feedback kan vara jobbigt och något som alla ledare ställs inför, under passet går vi igenom vad man bör tänka på och hur man lämnar feedback.[6] Vi avslutar med rollspel för att öva på hur man motiverar medarbetare och lämnar feedback. 

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser mellan medarbetare men också mellan medarbetare och chef. Är man chef eller ledare kommer man behöva hantera konflikter på ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att ha god kännedom och förstå hur en konflikt uppstår, hur man hanterar och förebygger konflikter. Vi går igenom olika modeller för konflikthantering, hur man hanterar motstånd i arbetsgruppen samt hanterar och bemöter besvärliga situationer.[7]

[1] Dinh, J D., Traylor A M., Kilcullen M P., Perez J A., Schweissing E. J., Venkatesh A., Salas E. (2019); Dinh J., William R. G. L, Gardner L., Meuser J. D., Liden R., Hu J. (2014)

[2] Söderfjäll, S. (2012); Thylefors I. (2016)

[3] Benjamin B. E., Yeager A., Simon A. (2015); Jakobsson, C., Åkerlund, M. (2019); Thylefors I. (2016); Wheelan, S A. (2015)

[4] Grossi G. (2008); Edmondson A (2019)

[5] Ramnerö J., Törneke N. (2020)

[6] Edmondson A (2019); Lundgren, C (2021); Söderfjäll, S. (2012)

[7] Jordan, T (2015)

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som är läkare ska bli en bättre chef och ledare genom:
– Att kunna applicera kursens kunskap i vardagens ledarskap som läkare, generellt och i specifika situationer

– Ökad kunskap och färdigheter i kommunikation och beteendepsykologi – Att kunna ge rätt sorts beteendespecifik feedback i vardagen

– Kunna hantera stress och vara en bra rollmodell för att skapa ett bättre arbetsklimat

Resultat för deltagaren

– Att utveckla ditt ledarskap och stärka dig i rollen som ledare eller chef
– Hur du blir en bättre rollmodell

– Att arbeta med feedback på effektivt sätt – Stresshantering och återhämtning för dig och dina medarbetare – Beteendepsykologi – varför gör vi som vi gör – Lyckas med kommunikation mellan ledare och medarbetare i teamet – Skapa engagemang i arbetsgruppen – Tips för bra samarbete i team – Att hantera ”besvärliga” medarbetare, konflikter och motstånd i arbetsgruppen – Att ta fram en praktisk handlingsplan för ditt eget ledarskap

Resultat för patient och samhället

Ett effektivt ledarskap skapar en bra kultur och samarbete i sjukvården.
Det gynnar läkarna, all personal och patienter och därmed samhället i stort.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8
a1

HSLF-FS 2021:8
STa5

4. Program

Schema

Dag 1

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till dagen, presentation av deltagarna
 • Syfte och mål med kursen

09.30 Utmaningar för ledare och chefer

 • Utmaningar för ledare och chefer i dagens sjukvård: paradigmskiftet mellan NPM (New Public Management) och tillitsbaserad ledning och styrning
 • Olika ledarskapsstilar – vad betyder de?

10.15 Kaffe

10.30 Ledarskap

 • Vad kännetecknar en bra ledare
 • Ditt eget ledarskap

11.30 Ledarbeteenden

 • Ledarens ansvar som rollmodell
 • Hur förändras en kultur genom ledarbeteenden

12.00 Lunch

13.00 Effektiv kommunikation och vanliga misstag

 • Effektiv kommunikation för att nå fram till alla
 • Hur man bemöter motstånd
 • Vanliga misstag i kommunikation hos ledare
 • Samarbete i vårdteam – framgångsfaktorer

14.15 Kaffe

14.30 Struktur och planering

 • Tidseffektivitet – tidstjuvar, effektivisera ditt arbetssätt, delegera och att säga nej

15.00 Stressens påverkan

 • Stressens påverkan på individ och organisation
 • Hur påverkar stress mig som individ
 • Stresshantering – strategisk kompetens
 • Handlingsplan för att orka vara en bra läkare och ledare

Dag 2

09.00 Incheckning och sammanfattning från gårdagen

09.15 Beteendepsykologi – varför gör vi som vi gör?

 • Beteendepsykologi – vad är ett beteende?
 • Skilj beteende från egenskap
 • Beteendepsykologi – varför gör vi som vi gör?

10.15 Kaffe

10.30 Motivation och feedback

 • Motivation – piska eller morot, hur fungerar det egentligen?
 • Vikten av psykologisk trygghet
 • Feedback – ditt viktigaste verktyg
 • Positiv feedback
 • Rollspel positiv feedback

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning feedback

 • Korrigerande feedback
 • Rollspel korrigerande feedback
 • Besvärliga beteenden – kan de ändras?

14.15 Kaffe

14.30 Konflikthantering

 • Konflikthantering – modeller för att handskas med dem

15.00 Summering och avslut

 • Handlingsplan för ditt ledarskap
 • Avslutande diskussioner
 • Utvärdering av kursen

Charlotte Råwall
Charlotte Råwall är leg psykolog och leg sjuksköterska. Efter några år som sjuksköterska inom slutenvård och primärvård har hon under större delen av sin yrkesverksamhet arbetat som klinisk psykolog, till största delen inom rehabilitering och primärvård. De senaste åren har hon haft rollen som organisationskonsult med uppdrag som chefshandleding, medarbetarhandledning, medarbetarutveckling i grupp och utbildningar inom ledarutvecklingsområdet. Hon är en mycket omtyckt kursledare med flera års erfarenhet av att hålla i kurser och utbildningar.

Anette Nordling
Anette Nordling är legitimerad psykolog och organisationskonsult. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som kliniskt verksam psykolog och har de senaste åren arbetat inom företagshälsovård med uppdrag som chefshandledning, grupputveckling och konflikthantering för personal, främst inom hälso- och sjukvård. Anette är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare.

Extern länk

https://www.dagensmedicin.se/utbildning/ledarskap-for-lakare/

Referenser

Litteraturlista

 • Benjamin B. E., Yeager A., Simon A. (2015), Klar kommunikation – SAVI
 • Dinh J., William R. G. L, Gardner L., Meuser J. D., Liden R., Hu J. (2014). Leadership theory and research in the new millennium: Current theoretical trends and changing perspectives; The Leadership Quarterly Volume 25, Issue 1, pp 36-62
 • Dinh, J D., Traylor A M., Kilcullen M P., Perez J A., Schweissing E. J., Venkatesh A., Salas E. (2019). Cross-Disciplinary Care: A Systematic Review on Teamwork Processes in Health Care. Small group research, Vol: 51 issue: 1, page(s): 125-166
 • Dumdum, U.R., Lowe, K.B. and Avolio, B.J. (2013). A Meta-Analysis of Transformational and Transactional Leadership Correlates of Effectiveness and Satisfaction: An Update and Extension. Transformational and Charismatic Leadership: The Road Ahead 10th Anniversary Edition (Monographs in Leadership and Management, Vol. 5), Emerald Group Publishing Limited, pp. 39-70.
 • Edmondson A (2019). The fearless organization. Psykologisk trygghet på jobbet
 • Grossi G. (2008). Hantera din stress : med kognitiv beteendeterapi
 • Jakobsson, C., Åkerlund, M. (2019). Teamutveckling i teori och praktik
 • Jordan, T (2015). Konflikthantering i arbetslivet – förstå, hantera, förebygg
 • Kurt T Dirks, Donald L Ferrin. (2002 . Trust in leadership: meta-analytic findings and implications for research and practice. J Appl Psychol. Aug;87(4):611-28.
 • Lundgren, C (2021). Tillitsbaserat ledarskap. Handbok för chefer och medarbetare
 • Lyubovnikova J., West M. A.* , Dawson J F., Carter M. R. (2014). 24-Karat or fool’s gold? Consequences of real team and co-acting group membership in healthcare organizations European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol 24, Issue 6, 2015, pp 929-950
 • Ramnerö J., Törneke N. (2020), Beteendets ABC
 • Söderfjäll, S. (2018) En liten bok om ledarskap
 • Söderfjäll, S. (2012). Behovsanpassat ledarskap: att skapa förutsättningar för motivation, prestation och välbefinnande
 • Thylefors I. (2016) Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn
 • Wheelan, S A. (2015). Att skapa effektiva team: en handledning för ledning och medlemmar

Websidor

Kartläggningsverktyg
För ledare:

För grupp och team:

Genusperspektiv

När föreläsarna tar exempel från tidigare kurser eller andra verksamheter fördelas de jämnt mellan könen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, grupparbeten, övningar, egen reflektion, rollspel.

Kartläggning i profiler eller liknande av enskilda deltagares personlighet eller kommunikationsförmåga förekommer inte.

Kursmaterial

Åhörarkopior, litteraturlista ledarskap

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Nej

Kompetensöverföring

Skriftligt material.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Både Lipus och Dagens Medicin Utbildnings utvärderingar skickas till deltagarna i samband med att kursen avslutas. De skickas till deltagarnas mejladress och kursledaren kommer under kursens avslut ha ett reflektionspass med tid att fylla i utvärderingarna. Efter avslutad utbildning läser Dagens Medicin Utbildning tillsammans med kursledaren igenom alla utvärderingar för att se vilka delar som kan förbättras.

Planering

Kursledarna läser igenom alla utvärderingar efter utbildningen för att se vilka delar som kan förbättras inom ramen för de två dagar som finns tillgängliga.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipusnummer: 20190104
Titel: Ledarskap för läkare

Lipusnummer: 20200044
Titel: Ledarskap för läkare

Lipusnummer: 20220064
Titel: Ledarskap för läkare

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 11 oktober 2023
Slutdatum: 12 oktober 2023
Sista anmälningsdatum: 10 oktober 2023
Kursplats: Centrala Stockholm

Kursortens län

Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län

Antal deltagare

Max 20

Språk

Svenska

Avgift

12 900 kronor, exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, fika och lunch.

Kringkostnader

Resor och boende.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via kursproducentens webbplats http://www.dagensmedicin.se/utbildning

Inga särskilda krav.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.dagensmedicin.se/utbildning/ledarskap-for-lakare/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Principen ”först till kvarn” tillämpas

Bekräftelse skickas automatiskt till deltagaren direkt efter anmälan. Kallelse skickas en vecka innan kursstart.

Kontaktperson

Magnus Norrman, ansvarig Dagens Medicin Utbildning
Görwellsgatan 30, Stockholm
070 729 37 21
magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Kursintyg

Intyg med vad kursen har gått igenom delas ut till alla deltagare med full närvaro. Till ST-läkare delas även Socialstyrelsens intyg ut.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Dagens Medicin Utbildning

Ansvarig för innehåll

Magnus Norrman, affärsområdeschef Dagens Medicin Utbildning

Karin Rehnberg, varumärkesansvarig Dagens Medicin Utbildning

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Charlotte Råwall
Charlotte Råwall är leg psykolog och leg sjuksköterska. Efter några år som sjuksköterska inom slutenvård och primärvård har hon under större delen av sin yrkesverksamhet arbetat som klinisk psykolog, till största delen inom rehabilitering och primärvård. De senaste åren har hon haft rollen som organisationskonsult med uppdrag som chefshandleding, medarbetarhandledning, medarbetarutveckling i grupp och utbildningar inom ledarutvecklingsområdet. Hon är en mycket omtyckt kursledare med flera års erfarenhet av att hålla i kurser och utbildningar.

Anette Nordling
Anette Nordling är legitimerad psykolog och organisationskonsult. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som kliniskt verksam psykolog och har de senaste åren arbetat inom företagshälsovård med uppdrag som chefshandledning, grupputveckling och konflikthantering för personal, främst inom hälso- och sjukvård. Anette är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare.

Kursadministration

Karin Rehnberg, varumärkesansvarig Dagens Medicin Utbildning

Sofie Enzell, projektkoordinator Dagens Medicin Utbildning

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners

Målgruppsrepresentant

Nej.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Dagens Medicin Utbildning.

Deltagaravgifter för de specifika kurstillfällena är delfinansiärer.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer

Jävsförhållande

Nej.