MR-fysik för alla - från k-space till PACS

Kursnummer
20220165
Specialiteter
Radiologi, Neuroradiologi
Nivå
ST-läkare
Övriga yrkesroller
Röntgensjuksköterska, Sjukhusfysiker
Kursorter
Stockholms län