MR-kurs för läkare

Kursnummer
20220133
Specialiteter
Klinisk fysiologi, Klinisk neurofysiologi, Radiologi, Neurokirurgi, Neuroradiologi, Neurologi
Nivå
Specialistläkare (fortbildning)
Kursorter
Skåne län