Muskuloskeletalt ultraljud – Basic kurs för reumatologer

Kursnummer
20220167
Specialiteter
Reumatologi
Nivå
ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Kursorter
Stockholms län