Hoppa till innehåll

Muskuloskeletalt ultraljud – Fördjupningskurs för reumatologer

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Muskuloskeletalt ultraljud – Fördjupningskurs för reumatologer

Kursen ges av: Reumakliniken, US Linköping och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Kursavgift 8150 kr ex moms. Kursavgiften inkluderar kursrum, studiematerial, administrationskostnader, teknisk support och alla måltider.
Kringkostnader: Resa och logi bokas och bekostas av deltagaren själv (enligt 2015 års avtal mellan LIF och SKL).

Studieform: På plats
Språk: Svenska och Engelska
Kursnummer: 20230006
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 21-22 september 2023
Kursplats: IFL Kämpasten, Sigtuna
Sista anmälningsdatum: 30 juni 2023 (29 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Reumatologi

Ytterligare information

Kursen riktar sig till ST- och specialistläkare inom Reumatologi. I första hand riktad till reumatologer som använder reumatologiskt ultraljud regelbundet eller önskar fördjupa sina baskunskaper. Tillgång till en ultraljudsapparat på hemsjukhuset är önskvärd för att kunna omsätta det man lärt sig. Inför kursen rekommenderas starkt en repetition av de anatomiska ledstrukturerna: axel, armbåge, hand, höft, knä, fot.

2. Behovsbeskrivning

I kliniska vardagen kan det ibland vara svårt att genom palpation t ex avgöra om det föreligger en synovit. Man ska lära sig att med ultraljud bedöma om det föreligger aktiva synoviter, tendovaginiter och/eller smärre erosioner. Detta kan vara avgörande för att ställa rätt diagnos. Dessutom får man en fördjupning i ultraljudsledd punktionsteknik (1,2).

Ultraljud har blivit ett vanligt verktyg i reumatologi som hjälper till att bedöma subkliniska artriter och tenosynoviter för att underlätta diagnossättning, uppföljning, bedömning av remission samt även vid intraartikulära injektioner vid reumatiska sjukdomar med ledengagemang.
Kursen har som mål att uppfylla delmålen c1 respektive STc1 i Socialstyrelsens målbeskrivningar för 2015 respektive 2021.

1) Wakefield RJFreeston JEO’Connor P, et al. The optimal assessment of the rheumatoid arthritis hindfoot: a comparative study of clinical examination, ultrasound and high field MRI 2) Dura M, Żuchowski P, Gorgolewski P, Waszczak-Jeka M, Jeka S. The changing role of ultrasonography examination in patients with rheumatoid arthritis in light of recent studies. Reumatologia. 2020;58(3):155-161. doi: 10.5114/reum.2020.96676. Epub 2020 Jun 29. PMID: 32684648; PMCID: PMC7362270.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Ultraljud är ett sensitivt bedside verktyg som underlättar kliniska vardagen för reumatologer. Under kursen ska deltagarna lära och fördjupa sig i praktiska färdigheter i användning av ultraljud. Målet är att kunna använda ultraljud för diagnostik av inflammatoriska ledsjukdomar, uppföljning av effekten av insatt behandling och bedömning av remission. Dessutom ska man lära sig färdigheter i injektion av svårt åtkomliga leder med hjälp av ultraljud.

Resultat för deltagaren

Att kunna använda ultraljud i kliniska vardagen på egen hand.

Att kunna skilja patologiska förändringar som synoviter och erosioner från artros respektive kristallartrit.

Att få introduktion i scoringmetodik av synoviter.

Att kunna injicera lederna med hjälp av ultraljud.

Att kunna bedöma entesitrelaterade sjukdomar.

Resultat för patient och samhället

Ultraljud kan bidra till tidigare diagnostik och snabbare handläggning av patienten, vilket är till nytta för både patient och samhälle.

Genom att använda ultraljud som t ex bedside-undersökningsmetod kan man undvika väntetider från diagnos till aktiv behandling som insättning av antireumatisk medicin och åtgärd som lokal steroidinjektion. Det är dessutom kostnadseffektivt jämfört med röntgen och/eller MR.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Delmålen c1 respektive STc1 i Socialstyrelsens målbeskrivningar för 2015 respektive 2021 målbeskrivning för specialisttjänstgöring i reumatologi.

Läkaren ska behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av akuta och kroniska inflammatoriska led- och ryggsjukdomar hos vuxna.

4. Program

Schema

Dag 1 – torsdag 21 sept
10.00 Samling och kaffe
10.30 Introduktion MZ
11.10 Dopplerfysik, apparatens inverkan på bilden STP
11.40 Armbåge HR
12.15 Lunch
13.15 Praktiska övningar – Doppler-inställningar, armbåge Gruppövning 1
14.00 Fot MZ
14.30 Praktiska övningar – Fot Gruppövning 2
15.15 Kaffe
15.45 Axel HR
16.15 Praktiska övningar – Axel Gruppövning 3
17.00 Hand (inkl. karpaltunnelsyndrom, artros, erosioner) WS
17.45 Praktiska övningar – Hand Gruppövning 4
19.00 Middag
Dag 2 – fredag 22 sept
08.30 Storkärlsvaskulit – Diagnostik WS
09.15 Praktiska övningar – storkärlsvaskulit Gruppövning 5
09.45 Ultraljud vid spondylartrit (entesit, sakroiliit) WS
10.15 Kaffe
10.45 Kristallartrit STP
11.05 Praktiska övningar #1 Gruppövning 6
11:45 Lunch
12.45 Praktiska övningar #2 Gruppövning 7
13:35 Praktiska övningar #3 Gruppövning 8
14.20 Kaffe
14.50 Ultraljudsledda injektioner och biopsier EaK
15.20 Diskussion, frågor Panel
15.45 Avslut MZ

Föreläsare

Erik af Klint, MD PhD. Överläkare på Reumatologen, Karolinska, Stockholm. EaK

Hamed Rezaei, MD PhD. Överläkare på Reumatologen, Karolinska, Stockholm. HR

Michael Ziegelasch, MD PhD. Överläkare på Reumatologen, US Linköping. MZ

Søren Torp-Pedersen, PhD MD, Diagnostisk Avdelning, Röntgensektionen, Glostrup Hospital, Glostrup. STP

Wolfgang Schmidt, Professor PhD MD, Cheföverläkare på Reumatologen, Immanuel Krankenhaus Berlin, Tyskland. WS

Moderator och Handledare

Stefan Engstrand, MD. Överläkare på Reumatologen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/03/inbjudan-ul-kurs-fordjupning-2023-09-2.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/03/program-ul-fordj-sept-2023-3-1.docx

Referenser

– Ziegelasch M, Eloff E, Hammer HB, Cedergren J, Martinsson K, Reckner A, et al. Bone erosions detected by ultrasound are prognostic for clinical arthritis development in patients with acpa and musculoskeletal pain. Front Med (Lausanne) 2021;8:653994

– Rezaei, H., Torp-Pedersen, S., af Klint, E., Backheden, M., Kisten, Y., Györi, N., & van Vollenhoven, R. F. (2014). Diagnostic utility of musculoskeletal ultrasound in patients with suspected arthritis–a probabilistic approach. Arthritis research & therapy, 16(5), 448. doi:10.1186/s13075-014-0448-6

– Torp-Pedersen S T, Terslev L. Settings and artefacts relevant in colour/power
Doppler ultrasound in rheumatology. Ann Rheum Dis 2008;67:143-149

– Berner Hammer H, Haavardsholm E A, Kvien T K. Ultrasonographic
measurement of the median nerve in patients with rheumatoid arthritis without
symptoms or signs of carpal tunnel syndrome. Ann Rheum Dis 2007;66:825–827.

– Backhaus M. Ultrasound and structural changes in inflammatory arthritis:
synovitis and tenosynovitis. Ann N Y Acad Sci. 2009 Feb;1154:139-51.

– Wakefield RJ, D’Agostino MA, Naredo E, Buch MH, Iagnocco A, Terslev L, Ostergaard M, Backhaus M, Grassi W, Dougados M, Burmester GR, Saleem B, de Miguel E, Estrach C, Ikeda K, Gutierrez M, Thompson R, Balint P, Emery P. After treat-to-target: can a targeted ultrasound initiative improve RA outcomes? Ann Rheum Dis. 2012 Jun;71(6):799-803.

– Freeston JE, Wakefield RJ, Conaghan PG, Hensor EMA, Stewart SP, Emery P. A diagnostic algorithm for persistence of very early inflammatory arthritis: the utility of power doppler ultrasound when added to conventional assessment tools: Ann Rheum Dis. 2009 Apr 27.

– Colebatch AN, Edwards CJ, Østergaard M, et al. EULAR recommendations for the use of imaging of the joints in the clinical management of rheumatoid arthritisAnn Rheum Dis 2013;0:1–11.

– Wakefield RJ, D’Agostino MA, Naredo E, Buch MH, Iagnocco A, Terslev L, Ostergaard M, Backhaus M, Grassi W, Dougados M, Burmester GR, Saleem B, de Miguel E, Estrach C, Ikeda K, Gutierrez M, Thompson R, Balint P, Emery P. After treat-to-target: can a targeted ultrasound initiative improve RA outcomes? Ann Rheum Dis. 2012 Jun;71(6):799-803.

Genusperspektiv

Kursen är inte i första hand könsspecifik, men det får poängteras att de inflammatoriska reumatologiska sjukdomarna tenderar att skilja sig i prevalens mellan kvinnor och män, t ex prevalensen av reumatoid artrit utgörs till 3/4-delar av kvinnor.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Systematiska föreläsningar om dopplerfysik och för reumatologer viktiga patologiska förändringar med praktiska gruppövningar på patienter i direkt anslutning till dem. Gruppövningarna, om max 4 deltagare, är handledarledda.

Kursmaterial

– Svenska RUL (Reumatologiskt Ultra Ljuds) Atlas delas ut till kursdeltagarna
– Kursmaterial på USB

Förberedelser

För att få störst utbyte av kursen krävs goda baskunskaper i och god vana av ultraljudsledd ledundersökning. Helst använda ultraljud regelbundet. Repetition av ledernas anatomi rekommenderas starkt innan kursstart.

Kunskapskontroll

I samband med praktiska övningarna ska deltagarna visa att man behärskar tekniken för att visualisera lederna.

Kompetensutveckling

Kursledningen erbjuder auskultering hos deras hemmakliniker samt erbjuder fortsatt kontakt för deltagare efter genomgången kurs. Fler kurser och regionala träffar arrangeras efter behov.

Kompetensöverföring

– Svenska RUL (Reumatologiskt Ultra Ljuds) Atlas delas ut till kursdeltagarna
– Kursmaterial på USB

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärdering enligt mall från LIPUS med tillägg av egna frågor om själva arrangemanget och de praktiska delarna. Sammanställning av utvärderingen skickas ut till deltagarna, kursledning och föreläsare efter kursens genomförande. Utvärderingen kommer även att ligga till grund för fler tillfällen av kursen.

Planering

IPULS nr 20100351 och nr 20110270, samt andra ultraljudskurser (IPULS-nr 20090034, 20090138, 20090428, 20110128) har använts för att utveckla detta kursupplägg.

Tidigare Lipus-certifiering

LIPUS nr 20220015 – 22-23 sep 2022

LIPUS nr 20200065 – 23-24 sep 2021

LIPUS nr 20190068 – 3-4 okt 2019

LIPUS nr 20180056 – 4-5 okt 2018
LIPUS nr 20170042 – 28-29 sep 2017
LIPUS nr 20160047 – 13-14 okt 2016
LIPUS nr 20150031 – 10-11 sep 2015
LIPUS nr 20140064 – 2-3 okt 2014
LIPUS nr 20130058 – 17-18 okt 2013
IPULS nr 20120166 – 20-21 sep 2012
IPULS nr 20110270 – 21-22 nov 2011
IPULS nr 20100351 – 22-23 nov 2010

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 21 september 2023
Slutdatum: 22 september 2023
Sista anmälningsdatum: 30 juni 2023
Kursplats: IFL Kämpasten, Sigtuna

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

20 deltagare

Språk

Svenska och Engelska

Avgift

Kursavgift 8150 kr ex moms.

Kursavgiften inkluderar kursrum, studiematerial, administrationskostnader, teknisk support och alla måltider.

Kringkostnader

Resa och logi bokas och bekostas av deltagaren själv (enligt 2015 års avtal mellan LIF och SKL).

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs via svarskort i bifogad inbjudan som distribueras via post/e-post till kurssekreterare:

Leila Ruusunen, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping, leila.ruusunen@regionostergotland.se

och vid direkt förfrågan även till kontaktperson för kursen (v.g. se nedan!).

krav:

– Specialist eller ST-läkare i reumatologi, Barnreumatolog.
– Huvudmans godkännande.

Antagningsförfarande och bekräftelse

lL– ”Först till kvarn”- principen gäller alltid.
– Övriga som inte får plats placeras på en kölista enligt datum för inkommen anmälan.
– Reumatologer och Barnreumatologer prioriteras före andra specialiteter samt deltagare som ej deltagit på kursen tidigare.
– Andra specialiteter är välkomna att anmäla sitt intresse och antas i mån av plats och enligt kursledningens godkännande.

Antagningsbesked skickas ut direkt vid mottagen anmälan.

Kontaktperson

Kursansvarig: Michael Ziegelasch, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping michael.ziegelasch@regionostergotland.se

Kurssekreterare: Leila Ruusunen, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping leila.ruusunen@regionostergotland.se

Kursintyg

Kursintyg delas ut efter genomgången kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Michael Ziegelasch, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping

Ansvarig för innehåll

Michael Ziegelasch (MZ), Länskliniken för Reumatologi, Universitetssjukhuset, Linköping.
Erik af Klint (EaK), Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Hamed Rezaei (HR), Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Stefan Engstrand (SE), Reumatologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
Wolfgang Schmidt (WS),

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Michael Ziegelasch, Reumakliniken, US Linköping, 58185 Linköping

Kursadministration

Michael Ziegelasch, Överläkare, Reumakliniken US Linköping

Övriga samarbetspartners

GE Healthcare och Toshiba säkerställer tillgång av ultraljudsapparater och teknisk expertis under kursen. Britsar lånas av Medfit Haninge FysioCenter och levereras av Special Delivery Service.

Målgruppsrepresentant

Kursledningen utgörs av 4 reumatologer som både arbetar kliniskt och forskar vid de större universitetssjukhusen i landet (Karolinska, Linköping och Umeå). Tre av dessa reumatologer är EULAR certifierade utbildare för muskuloskelettalt ultraljud. Därmed är de lämpliga målgruppsrepresentanter.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Finansiering via kursavgift.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang utöver måltider.

Sponsorers närvaro

Personal från GE Healthcare och Toshiba finns på plats för att säkerställa tillgång till teknisk expertis under kursen.

Jävsförhållande

Inget