Muskuloskeletalt ultraljud – Fördjupningskurs för reumatologer

Kursnummer
20230006
Specialiteter
Reumatologi
Nivå
ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Kursorter
Stockholms län