Nationellt spirometrikörkort

Kursnummer
20220136
Specialiteter
Barn- och ungdomsmedicin, Klinisk fysiologi, Allergologi, Barn- och ungdomsallergologi, Allmänmedicin, Arbetsmedicin, Arbets- och miljömedicin, Lungsjukdomar
Nivå
ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Övriga yrkesroller
Fysioterapeut, Sjuksköterska
Kursorter
Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Värmlands län, Västerbottens län, Örebro län