Sviktande Vitalfunktioner

Kursnummer
20220137
Specialiteter
Akutsjukvård, Anestesi och intensivvård, Geriatrik, Neurologi, Internmedicin, Kirurgi, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin
Nivå
AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Övriga yrkesroller
Sjuksköterska
Kursorter
Stockholms län