Hoppa till innehåll

Vi uppdaterar webbplatsen. Störningar kan förekomma.

Thrombosis Update 2023

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Thrombosis Update 2023

Specialiteter: Akutsjukvård, Allmänmedicin, Hematologi, Internmedicin, Onkologi
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Län: Hela Sverige
Övriga yrkesroller: Apotekare, Sjuksköterska

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Avgift: Kursen är kostnadsfri
Kringkostnader: Deltagaren står själv för eventuella rese- eller boendekostnader.
Kursnummer: 20230033
Företag/organisation: Bayer AB

Kurstillfälle

Kursdatum: 10 maj 2023
Kursplats: High Court i Malmö
Sista anmälningsdatum: 9 maj 2023 (48 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

Lipus arrangerar inga kurser och anmälan sker hos respektive kursgivare.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Allmänmedicin, Hematologi, Internmedicin, Onkologi

Andra yrken

Apotekare, Sjuksköterska

Ytterligare information

Kursen kan ses som en fortbildningskurs som bygger på grundläggande kunskap om venös tromboembolism. Primär målgrupp är hälso- och sjukvårdspersonal som diagnostiserar och behandlar venös tromboembolism.

2. Behovsbeskrivning

Venös tromboembolism (VTE) är den tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdomen efter kranskärlsjukdom och stroke. Risken för VTE ökar med åldern och totalt kommer 5–10% av befolkningen att drabbas. VTE är en potentiellt allvarlig sjukdom med risk för letal lungemboli. Symtomen kan vara svårvärderad, varför enbart klinisk diagnostik inte är tillräcklig. Behandling med antikoagulationsläkemedel är effektiv men risk för komplikation i form av blödning föreligger. Riskvärdering är nödvändig för att bestämma behandlingstidens längd, då VTE ofta är en recidiverande sjukdom. (Socialistyrelsens riktlinjer för vård av venös tromboembolism 2004; International Society of Thrombosis and Haemostasis, https://www.isth.org/)

Kursen Thrombosis Update är ett årligt forum för presentation, analys och diskussion av de viktigaste kliniska nyheterna inom tromboembolism. Programmet är framtaget av en styrgrupp bestående av nationella experter inom terapiområdet.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att presentera, analysera och diskutera de senaste nyheterna inom tromboembolism och omhändertagandet av patienter med tromboembolism genom att erfarenheter från klinisk praxis och patientfall presenteras av experter inom respektive specialitet.

Kursen syftar till att presentera innehåll som är kliniskt relevant för deltagaren samt praktiskt applicerbart och samtidigt ge möjlighet att ställa frågor kring utmaningar i sin kliniska vardag till de närvarande experterna inom ämnesområdet.

Resultat för deltagaren

Deltagaren förväntas efter kursen vara uppdaterad inom klinisk praxis för behandling av venös tromboembolism (VTE) och kunna applicera denna kunskap genom att kunna:

  • beskriva symtom och behandling vid komplexa kliniska situationer inom venös tromboembolism
  • redogöra för symtom och behandling av trombos hos gravida
  • förklara innehållet i nytt kardioonkologiskt vårdprogram
  • beskriva symptom på och behandling av cancerassocierad trombos ur onkologens perspektiv
  • redogöra för diagnosticering och behandling av svullet ben på vårdcentral
  • redogöra för trombolys vid VTE
  • applicera kursens information i sin kliniska vardag vid behandling av patienter med venös tromboembolism

Resultat för patient och samhället

Genom fortbildning av och kunskapsutbyte mellan de olika specialiteter som diagnosticerar och behandlar venös tromboembolism i sin kliniska vardag bidrar kursen till ökad förståelse och kunskap om senaste praxis.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Kursen berör delmål enligt målbeskrivning SOSFS 2015:8 samt HSLF-FS 2021:8

Hematologi
b3 (läkemedel)
c1 (akuta sjukdomar eller sjukdomstillstånd)
c2 (vanliga och allvarliga sjukdomstillstånd)
STc1 (akuta sjukdomar eller sjukdomstillstånd)
STc2 (vanliga och allvarliga sjukdomstillstånd)
STc3 (anpassad läkemedelsbehandling)

Internmedicin
b3 (läkemedel)
c1 (akuta sjukdomar ellr sjukdomstillstånd)
c2 (vanliga och allvarliga sjukdomstillstånd)
c6 (vanligaste och viktigaste sjukdomarna, första dygnet)
STc1 (akuta sjukdomar eller sjukdomstillstånd)
STc2 (vanliga och allvarliga sjukdomstillstånd)
STc3 (anpassad läkemedelsbehandling)
STc6 (vanligaste och viktigaste sjukdomarna, första dygnet)

Akutsjukvård
b3 (läkemedel)

Allmän medicin
b3 (läkemedel)
c5* (bedömning och remittering utöver enhetens resurser)
STc5* (bedömning och remittering utöver enhetens resurser)
*saknar kurs som utbildningsaktivitet i ST målbeskrivning.

Onkologi
b3 (läkemedel)
c5 (symtom relaterade till tumörsjukdomar i kurativ och palliativ fas)
STc5 2021 (behärska diagnostik och medicinsk behandling av smärta och
andra symtom relaterade till tumörsjukdomar i kurativ och palliativ fas)
STc13 (helhetssyn på patientens samlade läkemedelsbehandling; kunna anpassa läkemedelsbehandling inom specialiteten utifrån enskilda patienters ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion samt andra eventuella faktorer, till exempel övrig medicinering, samsjuklighet, graviditet och amning; kunna bedöma risker för biverkningar och interaktioner vid läkemedelsbehandling inom specialiteten)

4. Program

Schema

12.00 -13.00    Lunch för fysiska deltagare

13.00-13.10        Välkomnande – Moderator Anders Själander (Professor, Överläkare, Umeå universitet, Sundsvall)

Session 1          Komplexa kliniska situationer

13.10-13.40        Komplexa kliniska situationer – Katarina Glise Sandblad (Specialistläkare MAVA Östra sjukhuset samt Koagulationscentrum Sahlgrenska, Göteborg)

13.40-14.10        Trombos hos gravida – Nina Olausson (Bitr. Överläkare Hemostascentrum och Allmän Internmedicin, Danderyd sjukhus)

PAUS 10 min    bensträckare

Session 2          Trombos och cancer

14.20-14.50        Trombos och cancer. Nytt kardioonkologiskt vårdprogram – Anders Själander (Professor, Överläkare, Umeå universitet, Sundsvall)

14.50-15.20        Onkologens perspektiv genom patientfall – Leif Klint (Överläkare Onkologiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

PAUS 20 min    kaffepaus

Session 3          Ett brett kliniskt perspektiv – från primärvård till trombolysindikation

15.40-16.10        Svullet ben på vårdcentral – Jan Chlapowski Söderlund (akutläkare, allmänmedicin, Helsingborg)

16.10-16.40        Trombolys vid VTE – Johan Elf (Docent, Överläkare, Koagulationsmottagningen SUS Malmö)

16.40-17.10        Diskussion och öppen frågestund med samtliga föreläsare

17.10-17.30        Avslutning och information (utvärdering av mötet) – Moderator Anders Själander

17.30                  Middag för fysiska deltagare

Extern länk

https://www.lyyti.fi/reg/thrombosisupdate2023

Referenser

Genusperspektiv

Balanserad representation bland föreläsare eftersträvad. På grund av förhinder tackade en kvinnlig föreläsare nej, och fick då ersättas av en manlig föreläsare.

Ämnet ”Trombos hos gravida” i programmet belyser en klinisk/praktisk aspekt av genus perspektivet.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, patientfall, diskussioner samt möjlighet att bidra med egna patientfall och frågeställningar till experterna inom ämnesområdet.

Kursmaterial

Kursen kommer spelas in och finnas tillgänglig att se i efterhand för de som registrerat sig till kursen.

Förberedelser

Deltagare är välkomna att ta med egna patientfall eller frågeställningar till föreläsarna/experterna inom ämnesområdet.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Kursen kommer vara återkommande varje år med syfte att hålla kompetensutvecklingen uppdaterad.

Kompetensöverföring

Kursen syftar att handha kliniskt relevanta teman som är direkt överförbara i klinisk praxis och klinisk verksamhet.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Digitalt till registrerade deltagare. Målsättningen är att utvärdera kvaliteten av utbildningen och processen för inbjudan samt uppföljningen efter kursen. Resultatet på utvärderingen kommer diskuteras med samtliga arrangörer och föreläsare inför återkommande kurstillfälle.

Planering

Feedback från deltagare kring uppskattade moment samt möjligheten att göra innehåller mer relevant för allmänläkare har hörsammats. Återkommande moment uppmuntrats, komplettering anpassad för allmänläkarspecialiteten inkluderats, men spetskompeteensen bibehållits. Hybrid-möjligheten bevarats, men uppmuntran till fysisk närvaro framförts till både föreläsare och deltagare.

Tidigare Lipus-certifiering

LIPUS-NUMMER 20220067, Thrombosis Update 2022, 23 Maj 2022

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 10 maj 2023
Slutdatum: 10 maj 2023
Sista anmälningsdatum: 9 maj 2023
Kursplats: High Court i Malmö

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Uppskattningsvis 120 deltagare men möjlighet till fler. Max 50 fysiskt deltagande.

Språk

Svenska

Avgift

Kursen är kostnadsfri

Kringkostnader

Deltagaren står själv för eventuella rese- eller boendekostnader.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan till kursen sker via nedan länk: https://www.lyyti.fi/reg/thrombosisupdate2023
Deltagaren ansvara själv för huvudmans godkännande.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn. Bekräftelsemail efter anmälan.

Kontaktperson

karin.persson@bayer.com

Kursintyg

Vid förfrågan – skickas per mail.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Bayer AB står som initiativtagare och arrangör av kursen.

Programmet är utformat i samråd med:

  • Professor Anders Själander (Professor, Överläkare, Umeå universitet, Sundsvall)
  • Docent Johan Elf (Docent, Överläkare, Koagulationsmottagningen SUS Malmö)
  • Doktor Katarina Glise- Sandblad (Specialistläkare MAVA Östra sjukhuset samt Koagulationscentrum Sahlgrenska, Göteborg).

Ansvarig för innehåll

Programmet är utformat i samråd med Professor Anders Själander (Professor, Överläkare, Umeå universitet, Sundsvall), Docent Johan Elf (Docent, Överläkare, Koagulationsmottagningen SUS Malmö) och Doktor Katarina Glise- Sandblad (Specialistläkare MAVA Östra sjukhuset samt Koagulationscentrum Sahlgrenska, Göteborg).

Bayer AB står som arrangör bakom kursen och bär det yttersta ansvaret för kursens innehåll.

Materialet i form av alla presentationer i programmet kommer granskas internt utifrån medicinskt och legalt innehåll av Bayer professionella inom respektive diciplin för att säkerställa ett korrekt och balanserat innehåll. Referenser ska ingå till allt material som presenteras där detta är relevant.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Anders Själander (Professor, Överläkare, Umeå universitet, Sundsvall)

Anders är expert inom Trombos och koagulation. Han har omfattande klinisk erfarenhet, har publicerat mer än 100 publikationer, och har ett etablerad professionellt nätverk både nationellt och internationellt inom venös tromboembolism och relaterade specialiteter. Han sitter bland annat i styrelsen för SSTH (Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas) och han är en aktiv föreläsare vid utbildningsevent såsom webinarier och kongresser

Kursadministration

Karin Persson, Medical Advisor Field Based, Bayer AB.

Målgruppsrepresentant

Kursen är framtagen i samråd med experter inom ämnesområdet venösa tromboembolism (inklusive cancer associerad trombos).

Önskemål om att inkludera målgruppen primärvårdsläkare (allmänläkare) framfördes vid utvärderingar då kursen arrangerades 2022, varför denna målgrupp specifikt inkluderats för kursen 2023.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras av Bayer AB.

Arrangemanget samt föreläsare behandlas i enlighet med LIFs etiska regelverk. Att Bayer AB är arrangör framkommer tydligt vid registrering till mötet samt under själva arrangemanget.

Kringarrangemang

Inga ”kringarrangemang” för kursen är planerade, frånsett den efterföljande middag för deltagare som registrerar sig för fysisk närvaro vid mötet som erbjuds. Finansieringen av mmiddagen görs av Bayer AB i enlighet med LIFs etiska regelverk.

Möjlighet att ta del av godkänt (medicinskt och legalt) inspelat material från kursen kommer erbjudas deltagarna per mail efter kursens genomförande.

Kursintyg planeras skickas per mail efter genomförd utvärdering av kursen.

Sponsorers närvaro

Att Bayer AB är arrangör framkommer tydligt vid registrering till mötet samt under själva arrangemanget i form av information om att de är arrangör av mötet (inbjudan, registrering, uppföljande utskick).

Jävsförhållande

Inga intressekonflikter redovisade. Kontrakterade föreläsare kommer vid inledning av sitt framförande redovisa ev. samarbeten enligt rådande rutin. Inga kända engagemang fn frånsett styrgruppen för mötet vilka alla var kontrakterade föregående år. Professor Anders Själander har deltagit vid ett lunch-webinarium arrangerat av Bayer (februari 2023), samt är planerad att delta vid ett kommande lunchwebinarie i samma serie (maj 2023).