Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.
Registrera dig i Lipus nya kursbevakning för att hålla koll på kurser inom din specialitet!

Märket för certifierad kurs får användas av dig som kursproducent vid marknadsföring av kurser som godkänts av Lipus.

Vid marknadsföring ska följande formulering användas i anslutning texten som beskriver kursens innehåll, eller på annat sätt marknadsför kursen:

”Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: ÅÅÅÅxxxx).”

På engelska ska texten formuleras:

”Lipus has reviewed and approved this course. The complete course description is available at www.lipus.se (Lipus-no: YYYYxxxx).

Kursproducenten ansvarar för att den annonserade informationen inte avviker från det granskade materialet.

Lipus märke godkänd kurs

Ladda ner Lipus-märket

Webb svensk
Webb svensk (svart)
Webb engelsk
Webb engelsk (svart)
Tryck svensk (CMYK)
Tryck svensk (CMYK, svart)
Tryck engelsk (CMYK, svart)