Certifering av kurser och kongresser

Fast kurstillfälle
8 295 kronor (exkl moms)

Certifieringen avser ett kurstillfälle med start- och slutdatum samt datum för sista anmälan.

Löpande kurstillfällen
19 740 kronor (exkl moms)

Certifieringen gäller 12 månader och avser samtliga kurstillfällen enligt kursprogrammet. Vid ansökan om kurscertifiering krävs inga kursdatum, men det är möjligt att lägga till ett eller flera kurstillfällen både vid ansökan och under de 12 månader som certifieringen gäller. OBS! Det är endast möjligt att lägga till kurstillfällen som äger rum under de 12 månader som certifieringen gäller.

E-learning
19 740 kronor (exkl moms)

Certifieringen gäller 12 månader. Inga kursdatum ska anges då kursdeltagaren väljer själv när hen vill ta del av kursen.

Kongress eller större kurs
19 740 kronor (exkl moms)

Certifieringen avser ett kurstillfälle med start- och slutdatum samt datum för sista anmälan. Större kurs avser kurser med plats för fler än 120 deltagare. Vad gäller kongresser har dessa ofta plats för fler än 120 deltagare, men begreppet omfattar även kursprogram med flera parallella sessioner.

Trogen kund-rabatt

Certifierar du fler än 10 kurser under 2022 får du 10 procents rabatt på samtliga certifieringar av kurser med fasta kurstillfällen under 2023.

Certifierar du fler än 20 kurser under 2022 får du 20 procents rabatt på samtliga certifieringar av kurser med fasta kurstillfällen under 2023.

Samarbetsvillkor för kursproducenter

Här hittar du våra villkor för kursproducenter: Samarbetsvillkor för kursproducent [PDF].

I samarbetsvillkoren ingår även att kursproducenten ska följa överenskommelsen om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Regioner, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech avseende sammankomster. Här hittar du överenskommelsen [PDF] samt specifikation av överenskommelsen [PDF].

Fakturering

Fakturering sker när en kurs inkommer till Lipus för certifiering.