Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Standardcertifiering

 • Certifieringen är giltigt under ett (1) år från kursens startdatum.
 • Pris: 7 900 kronor plus moms.
 • Uppdatering, det vill säga certifiering av samma kurs med nytt datum, ort eller föreläsare kan göras under detta år till en kostnad av 3 200 kronor plus moms.

Förutsättningar

 1. Start- och slutdatum samt ort och flertalet föreläsare ska vara angivna för certifiering och publicering (certifieringsprocessen kan påbörjas utan dessa uppgifter, certifiering/publicering sker dock först då dessa uppgifter inkommit).
 2. Ett Lipus-nummer per kurstillfälle skickas ut när en kurs är certifierad och publicerats.
 3. Kursbeskrivningen raderas ur delen av kurskatalogen med aktuella kurser när kurstillfället passerat.

Konceptcertifiering

 • Avser ett kurskoncept med ett obegränsat antal kurstillfällen under ett (1) år från konceptets datum för certifiering.
 • Pris: 17 000 kr plus moms.

Förutsättningar

 1. Lista över lokala handledare/föreläsare behöver ej publiceras i kursbeskrivningen, men ska meddelas Lipus. Start- och slutdatum samt ort är inte nödvändiga uppgifter – dessa ersätts med hänvisning till kontaktperson som kan lämna sådan information. Kursproducenten behöver inte meddela Lipus vilka kurstillfällen som ges (datum och ort).
 2. Utvärdering enligt Lipus samarbetsvillkor (se nedan) ska göras efter varje kurstillfälle. Dessa kan sedan slås ihop till en enda sammanställning, som skickas till Lipus inom fyra veckor efter att godkännandet gått ut. Alternativt sammanställs utvärderingen för varje kurstillfälle separat.
 3. Ett Lipus-nummer per kurskoncept skickas ut när konceptet certifierats och publicerats.
 4. Kursbeskrivningen raderas ur delen av kurskatalogen med aktuella kurser när ett (1) år efter godkännande passerat.

Samarbetsvillkor för kursproducenter

Här hittar du våra villkor för kursproducenter: Samarbetsvillkor för kursproducent [PDF].

I samarbetsvillkoren ingår även att kursproducenten ska följa överenskommelsen om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech avseende sammankomster. Här hittar du överenskommelsen [PDF].

Fakturering

Fakturering sker när en kurs inkommer till Lipus för certifiering.