När registreras uppgifterna?

Lipus AB registrerar dina personuppgifter:

  • när du tar kontakt med oss på lipus.se
  • när du beställer en prenumeration av nyhetsbrev
  • när du anmäler dig till kursbevakningen
  • när du deltar i kampanjer och aktiviteter som t ex tävlingar
  • när du blir SPUR-inspektör
  • när du registrerar dig som kursproducent

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t ex namn, e-postadress och telefonnummer. Utöver de uppgifterna lagras även IP-nummer. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t ex adressuppdateringar.

Personnummer

När du blir SPUR-inspektör hos oss sparas ditt personnummer och används för att kunna skicka bekräftelse på SPUR-uppdrag samt betala ut ersättning till dig när du genomfört dessa.

Cookies

Lipus webbplats använder sig av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies informeras om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till samt hur de kan undvikas.

På www.lipus.se använder vi så kallade sessioncookies för statistik, alltså för att mäta antalet besökare på sajten, vilka som är återkommande och vilka som är förstagångsbesökare. Dessa cookies är temporära, det vill säga att de lagras tillfälligt på användarens dator och försvinner när webbläsaren stängs.

Du kan undvika cookies genom att ställa in detta i din webbläsare. Se din webbläsares hjälpavsnitt för mer information. Kom ihåg att vissa funktioner på sajten då kan sluta fungera som det är tänkt.

Vad används dina personuppgifter till?

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera prenumerationer samt för eventuella faktureringsändamål. Personuppgifterna används även för att upprätthålla och utveckla kundrelationen. Personuppgifterna utgör också underlag för analyser, statistik, uppföljning, affärsutveckling samt för marknadsföringsändamål.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära ändring av uppgifterna, begära att bli borttagen eller meddela om du inte vill att uppgifterna ska användas för marknadsföring. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Du har även möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av Lipus AB.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Det är endast Lipus AB som har tillgång till dina personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part utanför Lipus AB.

Samtycke

Genom att du godkänner Personuppgiftspolicyn vid lämnande av dina uppgifter till Lipus AB samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter såsom anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt samtycke genom att skriftligt meddela detta till adressen nedan.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Lipus AB, Box 5610, 114 86 Stockholm, Sverige

Telefon: 08-502 57 300
E-post: info@lipus.se

Organisationsnummer: 556042-7493