Region Örebro skriver nytt avtal med Lipus 

Samtliga ST-utbildande enheter i regionen ska SPUR-granskas under 2022 och 2023. "Vi vill försäkra oss om att ST-utbildningen håller den kvalitet vi vill ha här i regionen", säger Ann-Kristin Rönnberg, utbildningschef FOU, Region Örebro. 

Avtalet omfattar samtliga kliniker och vårdcentraler som utbildar ST-läkare i Region Örebro, inklusive tre privata aktörer inom primärvården. Den externa kvalitetsgranskningen utförs enligt den professionsdrivna SPUR-modellen, där läkare från respektive specialistförening granskar vårdgivarnas förutsättningar att bedriva en utbildning av hög och jämn kvalitet utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

– Vi gör årliga interna uppföljningar av ST-utbildningen, men den här typen av kollegial granskning tillför ett annat perspektiv, säger Ann-Kristin Rönnberg.

Socialstyrelsen kräver att kvaliteten på specialiseringstjänstgöringen granskas och utvärderas av extern part, och att det bör ske var femte år. Senast det begav sig i Örebro var 2016.

– Vi siktar på att genomföra extern granskning var femte år, som det är rekommenderat att man ska göra. Jag var inte med 2016, men vet att man var väldigt nöjda med den översyn som gjordes då, säger Ann-Kristin Rönnberg och fortsätter:

– Vi hoppas också att det vi kallar för “SPUR-effekten” skapar bieffekter som inte är direkt kopplade till granskningarna. Att en stor översyn skapar diskussion och aktualiserar vad som gäller kring utbildningstjänstgöring generellt, och lyfter frågor om exempelvis handledning och handledarrollen. Det är viktigt nu när vi går in i en ny förordning och BT-tjänstgöring.

Lipus har pågående avtal om att utföra sammanhållna SPUR-granskningar i sju regioner: Stockholm, Uppsala, Östergötland, Skåne, Västerbotten, Blekinge samt Kronoberg och har tidigare haft samma uppdrag i regionerna Gävleborg, Västmanland och Gotland.

– Vi är glada över att Region Örebro på nytt ger oss förtroendet att kvalitetsgranska ST-utbildningen i hela regionen, säger Anna Nyzell, vd på Lipus.

Sedan 2013 har drygt 1 600 ST-utbildande enheter granskats landet runt, där primärvården utgör 44 procent.

Läs mer: Region Västmanland – SPUR-effekt på regional nivå tack vare övergripande analys

Läs mer: Här hittar du rapporter från samtliga genomförda SPUR-granskningar

30 augusti 2022
Är du läkare i slutenvården och intresserad av utbildningsfrågor? I oktober kan du bli SPUR-inspektör genom att gå Lipus webbaserade utbildning som består av egenstudier samt ett webinarium 20 oktober.
23 juni 2022
Under 2022 kommer flertalet av regionens kliniker och vårdcentraler som utbildar ST-läkare att kvalitetsgranskas enligt SPUR-modellen. “Att flera kliniker granskas samtidigt medför ett ökat fokus på utbildningsfrågor och att vi kan hjälpas åt med förberedelser”, säger Nils Block, övergripande studierektor i Region Gotland.
31 maj 2022
I ett nytt avtal fördjupas satsningen på ST-läkarnas utbildning. Dessutom kommer nu även regionens AT-utbildning att SPUR-granskas. ”Att utvidga avtalet från 2019 till att även göra övergripande analyser för att få ett helhetsperspektiv på ST-utbildningen blir ett naturligt steg för oss att ta”, säger Tora Almquist, utbildningschef på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.