Region Örebro skriver nytt avtal med Lipus 

Samtliga ST-utbildande enheter i regionen ska SPUR-granskas under 2022 och 2023. "Vi vill försäkra oss om att ST-utbildningen håller den kvalitet vi vill ha här i regionen", säger Ann-Kristin Rönnberg, utbildningschef FOU, Region Örebro. 

Avtalet omfattar samtliga kliniker och vårdcentraler som utbildar ST-läkare i Region Örebro, inklusive tre privata aktörer inom primärvården. Den externa kvalitetsgranskningen utförs enligt den professionsdrivna SPUR-modellen, där läkare från respektive specialistförening granskar vårdgivarnas förutsättningar att bedriva en utbildning av hög och jämn kvalitet utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

– Vi gör årliga interna uppföljningar av ST-utbildningen, men den här typen av kollegial granskning tillför ett annat perspektiv, säger Ann-Kristin Rönnberg.

Socialstyrelsen kräver att kvaliteten på specialiseringstjänstgöringen granskas och utvärderas av extern part, och att det bör ske var femte år. Senast det begav sig i Örebro var 2016.

– Vi siktar på att genomföra extern granskning var femte år, som det är rekommenderat att man ska göra. Jag var inte med 2016, men vet att man var väldigt nöjda med den översyn som gjordes då, säger Ann-Kristin Rönnberg och fortsätter:

– Vi hoppas också att det vi kallar för “SPUR-effekten” skapar bieffekter som inte är direkt kopplade till granskningarna. Att en stor översyn skapar diskussion och aktualiserar vad som gäller kring utbildningstjänstgöring generellt, och lyfter frågor om exempelvis handledning och handledarrollen. Det är viktigt nu när vi går in i en ny förordning och BT-tjänstgöring.

Lipus har pågående avtal om att utföra sammanhållna SPUR-granskningar i sju regioner: Stockholm, Uppsala, Östergötland, Skåne, Västerbotten, Blekinge samt Kronoberg och har tidigare haft samma uppdrag i regionerna Gävleborg, Västmanland och Gotland.

– Vi är glada över att Region Örebro på nytt ger oss förtroendet att kvalitetsgranska ST-utbildningen i hela regionen, säger Anna Nyzell, vd på Lipus.

Sedan 2013 har drygt 1 600 ST-utbildande enheter granskats landet runt, där primärvården utgör 44 procent.

Läs mer: Region Västmanland – SPUR-effekt på regional nivå tack vare övergripande analys

Läs mer: Här hittar du rapporter från samtliga genomförda SPUR-granskningar

24 januari 2023
Lipus är utställare på årets fyra karriärkvällar som äger rum 4/5 i Lund, 16/5 i Umeå, 24/10 i Stockholm samt 15/11 i Göteborg.
21 oktober 2022
32 kliniker och 28 hälsovårdscentraler kvalitetsgranskas under 2023, enligt ett nytt avtal med Lipus. ”Alla är positiva, det är välkommet och spännande med granskningarna”, säger Maria Palm, övergripande studierektor i Region Gävleborg.
30 augusti 2022
Är du läkare i slutenvården och intresserad av utbildningsfrågor? I oktober kan du bli SPUR-inspektör genom att gå Lipus webbaserade utbildning som består av egenstudier samt ett webinarium 20 oktober.