Rapporter från Lipus externa granskningar

Här hittar du rapporter från samtliga genomförda granskningar av AT och ST i datumordning. Du kan också söka en specifik rapport med hjälp av formuläret.

Rapporter från övergripande analyser av ST hittar du här.

Rapporter från AT-granskningar i Skåne 2019 hittar du här.

Rapporter från AT-granskningar Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2022 hittar du här.

Välj bland kriterier eller sök fritext
Senast genomförda granskningar

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT Psykiatri Göteborg 30 maj 2022

Mölndals sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT Kirurgiska specialiteter - ortopedi Göteborg 30 maj 2022

Östra Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT Invärtesmedicinska specialiteter Göteborg 30 maj 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT Allmänmedicin Göteborg 30 maj 2022

Östra Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT Kirurgiska specialiteter - anestesi Göteborg 30 maj 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT Kirurgiska specialiteter - anestesi Göteborg 30 maj 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT Kirurgiska specialiteter - kirurgi Göteborg 30 maj 2022

Mölndals sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT Kirurgiska specialiteter - anestesi Göteborg 30 maj 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT Kirurgiska specialiteter - kirurgi Göteborg 30 maj 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT Invärtesmedicinska specialiteter Göteborg 30 maj 2022