Hoppa till innehåll

BHV/BVC -introduktion för läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen BHV/BVC -introduktion för läkare

Kursen ges av: Medster AB/Pediatrikcirkeln och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: BHV/BVC introduktion för läkare 3999 SEK + moms.
Kringkostnader: Inköp av läroboken Barnhälsovård : att främja barns hälsa. Cirka 540 SEK.

Studieform: E-learning
Språk: Svenska. Kursboken är på engelska, men går att översätta till svenska i online-versionen.
Kursnummer: 20220130
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Allmänmedicin, Barn- och ungdomshematologi och onkologi, Barn- och ungdomskardiologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi, Skolhälsovård

Ytterligare information

Välkommen till en introduktionskurs om barnhälsovård. Kursen är till för dig som är läkare och ska börja arbeta på BHV/BVC. Genom kursen blandar vi föreläsningar och patientfall som tillsammans ger dig en bra introduktion inför ditt kommande arbete. Kursen är helt on-demand. Beroende på förkunskap tar kursen olika lång tid att genomföra. I snitt har våra deltagare ägnat cirka 10 effektiva timmar åt materialet, vilket med lunchpaus och övriga avbrott gör att du bör räkna med två heldagar för att ta genomföra allt.

2. Behovsbeskrivning

Kursen BHV/BVC-introduktion för läkare är gjord för ST-allmänmedicin, ST-barnmedicin, distriktläkare och barnläkare. På ett lättsamt sätt blandar vi föreläsningar och patientfall som tillsammans ger en bra introduktion inför ditt arbete på BHV. Allt material är On-demand, vilket betyder att du kan göra kursen var du vill, när du vill. Kursens innehåll motsvarar ungefär en klassisk fysisk BHV/BVC-kurs. Den behöver förstås kompletteras med tjänstgöring under handledning på BHV.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Ger kursdeltagaren en bred teoretisk introduktion av BHV-arbetet, inklusive BHV-sköterskans, läkarens, psykologens och logopedens roll. Kunskaper om barn som far illa, vaccinationer, tillväxt, nutrition, barnets normala utveckling, språkutveckling och neuropsykiatriska funktionshinder.

Resultat för deltagaren

Kunskapsmål: Ökad kunskap om likabehandling utifrån multikultur och HBTQ, barnets normala utveckling, tillväxtavvikelser, nutrition, undersökningsteknik, språkstörningar, neuropsykiatriska störningar, övervikt och kunskap om barn som far illa inklusive anmälningsskyldighet.

Färdighetsmål: Ökad förmåga att kontrastera olika källor kring medicinska uppgifter; den brittiska läroboken, jfr Rikshandboken, jfr Socialstyrelsens riktlinjer, jfr SBU rapporter. Ökad förmåga att kunna vända och vrida på fall i det gemensamma diskussionsforumet.

Attitydmål (värderingsförmåga och förhållningssätt): Ökad förmåga att värdera och förhålla sig till patienternas olika sätt att presentera sig genom att ta del av; 1. Lärobokens fall. 2. De extensiva fallen i de elektroniska instuderingsfrågorna. 3. De PM och hänvisningar som finns i instuderingsmaterialet. 4. Falldiskussioner i diskussionsforumet.

Resultat för patient och samhället

Patientsäkrare vård. Bättre medicinsk handläggning. Betydligt billigare för skattebetalarna än om deltagarna reser och bor över på hotell för motsvarande kurs. Minimal CO2 belastning.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2015:8, barn- och ungdomsmedicin samt grenspecialiteter b2, c1
SOSFS 2015:8, allmänmedicin b2, c6
SOSFS 2015:8, skolhälsovård, delmål b2, c1

HSLF-FS 2021:8, barn- och ungdomsmedicin samt grenspecialiteter, delmål  STb2, STc1
HSLF-FS 2021:8, allmänmedicin, delmål STb2, STc6
HSLF-FS 2021:8, skolhälsovård, delmål STb2, STc1

 

4. Program

Schema

Lektion 1. Att bemöta alla familjer med respekt
Normer
Regnbågsfamiljer
Multikultur

Lektion 2. Läkarens roll
Om att samarbeta med BVC-sköterskan
Läkarens uppgift
Inlämningsuppgift

Lektion 3. BHV-sköterskans roll
BHV-sköterskan om sin roll och tips till distriktsläkaren
Hur kan du som distriktsläkare fånga upp anknytningen?
Sköterskans målbeskrivning
Inlämningsuppgift

Lektion 3. Barnets normala utveckling
Tips om läsning
Milestones
Exempel tonus – 2 månaders bebis
Exempel – 4 månaders bebis
Exempel – 6 månaders bebis

Lektion 4. Vaccinationer
Allmänna vaccinationsprogrammet
Vilka vaccin kan ges samtidigt?
Vaccinationstvekan
Inlämningsuppgift

Lektion 5. BHV Psykologens uppgift
Arbetsuppgifter för psykologen
Inlämningsuppgift
Patientfall – Podd
Patientfall – psykolog -BHV

Lektion 6. Förlossningsdepressioner
Depressioner, pappor och hembesök

Lektion 7. Mat och barn
Nutrition – Teori
Vid matbordet
Dietistens uppgift på BHV
Om amning
Bröstkomplikationer i samband med amning
Matintroduktion
Bra mat för barn
Övervikt
Inlämningsuppgift

Lektion 8. Tillväxt och tillväxtkurvor
Inlämningsuppgift

Lektion 9. Barn som far illa
Att vara distriktsläkare och anmäla
Grundläggande om anmälningsskyldighet m.m
Vad ser läkaren vid misshandel och sexuella övergrepp?
BBIC-undersökning
Vanliga hälsoproblem hos utsatta barn
Barn som far illa. Fall 1
Barn som far illa. Fall 2
Barn som far illa. BVC fall

Lektion 10. Språkutveckling
Exempel på barn med språkstörning
Hitta språkstörningar tidigt
Barnets typiska språkutveckling
Tvåspråkighet. Screening.
Språkstörning – fall – inlämningsuppgift
TAKK- Tecken som stöd
Stamning

Lektion 11. Undersökningar
Det lilla barnet – Första mötet
Det lilla barnet – Titta!
Det lilla barnet – Undersökningen
Det lilla barnet – En bra avslutning
Hälsobesök per ålder
Reflexer
Exempel – Normal och avvikande tonus
6 månader. Normal och avvikande
Höftleder
Inlämningsuppgift

Lektion 12. Neuropsykiatri och utvecklingsförsening
Neuropsykiatriska funktionshinder
Neuropsykiatri
Utvecklingsstörning
Var utreds utvecklingsförsening?

 

Föreläsarförteckning, bland annat:
John Terlinder, Barnläkare, Medster AB, (Kliniskt aktiv vid Barnkliniken Jönköping, Skövde, BUMM Ulricehamn)
Ann-Christine Anderson, BVC-sjuksköterska region Jönköpings Län, flera BVC.
Karolina Nilsson, Logoped, Jönköping/Logopedbolaget AB.
Lars-Olof Johansson, Distriktsläkare, Region Jönköpings Län, flera olika vårdcentraler.
Frida Tilstam, Barnsjuksköterska, Höglandets utredningshem

Extern länk

Barnhälsovård – BHV/BVC kurs för läkare

Referenser

Barnhälsovård – att främja barns hälsa. Blennow, M., Hagelin, E., & Magnusson, M. (2016). Liber.

Rikshandboken.se

Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, 2021, 6:e upplagan.

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen: https://www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/kunskap-om-barnkonventionen/webbutbildning-om-barnkonventionen/

“Barnafrid – Basprogram om våld mot barn” Väldigt bra att gå igenom för att få en genomgång av lagstiftning m.m. https://barnafrid.se/basprogram/

Genusperspektiv

Kursledningen består av 50% män och kvinnor.

5. Metodik

Pedagogisk metod

medster.se är en e-learningplattform. Du kan därmed studera var du vill och när du vill.

Lärandeprocessen för samtliga kurser är:
1. Läs ett kapitel.
2. Titta på länkade föreläsningar (on demand)
3. Gör de interaktiva svenska instuderingsfrågorna – följ här länkarna till artiklar, PM, socialstyrelsen, etc.
4. Du får feedback direkt – med förklaringar och kommentarer till handläggningen.
5. Diskutera frågor, handläggning och fall i direkt anslutning till instuderingsfrågorna. Kommentera och diskutera dina kurskollegors svar. Fullständiga svar på instuderingsfrågorna är obligatoriskt för godkänd kurs.
6. Fördjupa dig ytterligare via diskussionsforumet som hör till kursen. Här får du svar direkt från kursledarna. Minst två ställda frågor eller kommentarer i forumet krävs för godkänd kurs.

Kursmaterial

Barnhälsovård – att främja barns hälsa. Blennow, M., Hagelin, E., & Magnusson, M. (2016)

Rikshandboken-BHV.se, en samling med riktlinjer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som är den huvudsakliga kanalen för kunskapsstyrning inom BHV.

Tillgång till ett moderatlett diskussionsforum.

Förberedelser

Köpa läroboken.

Kunskapskontroll

Krävs att man har tittat på samtliga föreläsningar och avsnitt för att bli godkänd.

Ett kunskapstest efter varje avsnitt. 80% rätt krävs för att bli godkänd.

Kompetensutveckling

Medlemskap i diskussionsforumet består efter kursen. Livslång tillgång till kursmaterialet inklusive föreläsningar.

Kompetensöverföring

Metoden för lärande, e-learning konceptet, lämpar sig väl för många andra sammanhang. De fall som deltagare i bakjourskursen förbereder kommer de kunna använda i många andra sammanhang.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Innan intyg om genomförd kurs skickas till deltagaren måste deltagaren fylla i Lipus-utvärderingen elektroniskt.

Var 6:e månad kommer samtliga svar sammanställas och analyseras av redaktionen och justeringar göras utifrån deltagarnas synpunkter. Varje år kommer en sammanställning skickas till Lipus.

Planering

Enkäter har kontinuerligt skickats ut till varje kursdeltagare sedan starten och legat till grund för en kontinuerlig förbättring.

Tidigare Lipus-certifiering

Pediatrikcirkeln.se – e-learningplattform med onlinekurser i Pediatrik för ST-läkare, Distriktsläkare, Sjuksköterskor, Bakjourer Kursnummer 20200032

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Obegränsat.

Språk

Svenska. Kursboken är på engelska, men går att översätta till svenska i online-versionen.

Avgift

BHV/BVC introduktion för läkare 3999 SEK + moms.

Kringkostnader

Inköp av läroboken Barnhälsovård : att främja barns hälsa. Cirka 540 SEK.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via http://www.medster.se

VCh/huvudmans godkännande krävs.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.medster.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Alla antas.

Bekräftelse kommer per mejl inom minuter.

Kontaktperson

John Terlinder
Ängsdalsgatan 6
554 39 Jönköping
0736-496 302
info@medster.se

Kursintyg

Intyg om kurs i delmål c1 för ST-pediatrik, samt delmål a2, b1, b2.
Intyg om kurs i delmål c6 för ST-allmänmedicin, samt delmål a2, b1, b2.
Deltagare som inte är ST-läkare får ett intyg med beskrivning av kursinnehållet.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

John Terlinder, Överläkare barnmedicin.
(första upplagan för ST-läkare skapades av en grupp läkare under ledning av Daniel Gedeborg)

Ansvarig för innehåll

John Terlinder
Huvudsaklig kursledare och redaktör
Arbetar heltid med medicinsk utbildning via Medster AB
Barnläkare, fd studierektor, fd ansvarig Sydöstras bakjoursutbildning.

Martin Lägervik
Barnmedicin för allmänmedicin. Distriktsläkare, Studierektor allmänmedicin. Region Jönköping.

 

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

John Terlinder
Huvudsaklig kursledare och redaktör
Arbetar heltid med medster.se och Medster AB
Barnläkare, fd studierektor, fd ansvarig Sydöstras bakjoursutbildning, fd ansvarig barnkardiologi Jönköpings län, överläkare, bakjour.

Kursadministration

John Terlinder
Huvudsaklig kursledare och redaktör
Arbetar heltid med medster.se och Medster AB
Tel 0736-496302
Barnläkare, ledamot i Barnläkarföreningens utbildningsutskott, fd studierektor, fd ansvarig Sydöstras bakjoursutbildning
För support om IT-frågor – se FAQ på hemsidan, mejla info@medster.se eller ring telefonnummer ovan.

Övriga samarbetspartners

Målgruppsrepresentant

Flera ST-läkare i allmänmedicin har varit pilotdeltagare och gett kontinuerlig feed-back.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursavgifter finansierar hela innehållet.

Kringarrangemang

inga

Sponsorers närvaro

inga

Jävsförhållande

Inga.