Extern granskning av AT- och ST-utbildningar

En extern granskning ger både konkurrensfördelar och höjer kvaliteten på utbildningen.

Certifiering av kurser och kongresser för läkare

En Lipus-certifiering är en kvalitetsstämpel och ger ökad synlighet för din kurs.

Lipus höjer kvaliteten

Vi har utvecklat en unik modell för granskning av läkarnas utbildning och anlitas i dag av ett stort antal vårdgivare.

”Att vi läkare är delaktiga är lyckosamt. Modellen att professionen själv granskar verksamheterna är mycket bra.”

Gösta Eliasson SPUR-inspektör

”Jag skulle rekommendera att göra en övergripande granskning, inte bara varje enskild verksamhet och klinik.”

Marja Jurvanen Övergripande studierektor Skånevård Kryh

”Lipus granskning säkerställer en hög utbildningsnivå. Att göra en granskning av hela verksamheten och organisationen, det var enda möjligheten för mig att få ett samlat grepp om hur vi låg till.”

Pia Lundbom Tidigare förvaltningschef Skånevård Kryh

”Nu har vi en helt annan möjlighet till spontana diskussioner och handledning än tidigare. Det här ser vi som en väldigt stor verksamhetsnytta.”

Joakim Planck Enhetschef för läkare på Hässleholms sjukhus

Certifierade kurser

Här ser du några av de senast certifierade kursbeskrivningarna.

Information om de statligt finansierade SK-kurserna finns hos Socialstyrelsen.

notifications_active

Bevaka kurser
Få ett mejl när nya kurser som intresserar dig har certifierats.

Anslut dig till kursbevakningen

Är du vår nästa SPUR-inspektör?

Vi söker fler inspektörer. Kontakta oss om du vill bidra till en god utbildningsmiljö.

Övergripande granskning ger en helhetssyn

Lipus erbjuder övergripande granskningar av hela organisationen för läkarnas specialiseringstjänstgöring. Ett helhetsperspektiv ger ett effektivt förbättringsarbete.

Beställ vårt nyhetsbrev för senaste nytt

Lipus främjar livslångt lärande, bidrar till en snabb kunskapsspridning och en jämn och hög utbildningskvalitet inom hälso- och sjukvården. Håll dig uppdaterad.
Aktuellt från Lipus
Den 4-7 september finns vi på plats i Malmö arena.
Den 16 maj 2018 håller Lipus en utbildning för dig som vill bli SPUR-inspektör.
Som ett led i att säkerställa AT-utbildningen har Region Skåne beslutat om AT-granskning på samtliga sjukhus under 2018-2019.
Allt fler regioner väljer att beställa en övergripande granskning.