Hoppa till innehåll

Med fokus på läkares utbildning

Lipus är ledande i Sverige inom extern granskning av AT- och ST-utbildningar samt certifiering av kurser för läkare.

Extern granskning

 • Säkerställer att Socialstyrelsens krav för AT och ST följs

 • Hjälper vårdgivaren att hitta förbättringsmöjligheter

 • Utförs av läkarprofessionen enligt SPUR-modellen

Läs mer och beställ

Sök SPUR-rapporter

Rapporter från samtliga genomförda granskningar sedan 2013

Kurscertifiering

 • Kvalitetsgranskning enligt kriterier framtagna av professionen

 • Återkoppling från Lipus under hela certifieringsprocessen

 • Synlighet i Lipus kurskatalog och i vår kursbevakningstjänst

Läs mer och beställ

Hitta kurser

Aktuella Lipus-certifierade kurser i vår kurskatalog

Ökar kompetensen

Lipus främjar läkares livslånga lärande och bidrar till en snabb kunskapsspridning inom vården 

Driver förbättring

Lipus lyfter fram styrkor, ringar in svagheter och ger skräddarsydda förbättringsförslag

Höjer kvaliteten

Lipus arbetar nära läkarprofessionen, med över 430 specialistläkare som konsulter

Gediget förbättringsarbete bakom uppskattad kurs

Den Lipuscertifierade kursen ”Basal neonatologi för blivande barnläkare” får genomgående högt betyg i kursvärderingar, och för studierektor Emma Steen är det en viktig del i förbättringsarbetet att ständigt ta in återkoppling – både från deltagarna och från Lipus kursgranskare.

”Man ska inte vara rädd för att bli granskad”

Fredrik Valham är medicinsk chef för klinisk fysiologi i Umeå som genomgick en SPUR-granskning våren 2023. För honom var det första gången, och SPUR blev en hjälp att skapa struktur och riktning för ST-utbildningen.

”Värdefullt att fortsätta trimma ST-utbildningen”

Under 2023 har SPUR-inspektörsgruppen för palliativ medicin gjort sina första granskningar inom specialiteten, och det med råge. I gruppen finns ett stort engagemang för att förbättra ST-utbildningen inom specialiteten som infördes 2015.

Lipus i siffror

 • 2754

  Antal genomförda SPUR-granskningar sedan Lipus grundades 2013.

 • 480

  Antal SPUR-inspektörer. Alla som granskar åt Lipus är specialistläkare.

 • 2149

  Totalt antal Lipus-certifierade kurser sedan 2013.

 • 1345

  Antal prenumeranter på Lipus kursbevakning, ett skräddarsytt mejlutskick till presumtiva kursdeltagare.