Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Extern granskning av AT- och ST-utbildningar

En extern granskning ger både konkurrensfördelar och höjer kvaliteten på utbildningen.

Certifiering av kurser och kongresser för läkare

En Lipus-certifiering är en kvalitetsstämpel och ger ökad synlighet för din kurs.

Lipus höjer kvaliteten

Vi har utvecklat en unik modell för granskning av läkarnas utbildning och anlitas i dag av ett stort antal vårdgivare.

"Det jag tror behöver förbättras rent generellt är handledning. Att man skiljer på handledning och instruktion och ser till att just handledningen fungerar bra."

Yosef Tyson ST-läkare och SPUR-inspektör

”Lipus granskning säkerställer en hög utbildningsnivå. Att göra en granskning av hela verksamheten och organisationen, det var enda möjligheten för mig att få ett samlat grepp om hur vi låg till.”

Pia Lundbom Tidigare förvaltningschef Skånevård Kryh

”Att vi läkare är delaktiga är lyckosamt. Modellen att professionen själv granskar verksamheterna är mycket bra.”

Gösta Eliasson SPUR-inspektör

"Vi kommer att använda oss av det här för att se över vad vi kan göra för att ge ST-läkarna en så bra och effektiv utbildning som möjligt."

Maria Palm Övergripande studierektor region Gävleborg

”Nu har vi en helt annan möjlighet till spontana diskussioner och handledning än tidigare. Det här ser vi som en väldigt stor verksamhetsnytta.”

Joakim Planck Enhetschef för läkare på Hässleholms sjukhus

”Jag skulle rekommendera att göra en övergripande granskning, inte bara varje enskild verksamhet och klinik.”

Marja Jurvanen Övergripande studierektor Skånevård Kryh

Tack till er som var med oss på FSL 2018

Vi vill rikta ett extra stort tack till de studierektorer som deltog i vår workshop och till deltagarna i SPUR-inspektörsutbildningarna för AT och ST. Vi är nöjda efter en väl arrangerad kongress och ser fram emot att träffas igen under FSL 2020.

Om ni missade att besöka oss i vår monter på FSL 2018, har ni möjlighet att träffa oss på Läkartidningens karriärkväll den 19 november i Göteborg.

Läs mer om karriärkvällen här

Certifierade kurser

Här ser du några av de senast certifierade kursbeskrivningarna.

Information om de statligt finansierade SK-kurserna finns hos Socialstyrelsen.

notifications_active

Bevaka kurser
Få ett mejl när nya kurser som intresserar dig har certifierats.

Anslut dig till kursbevakningen

Är du vår nästa SPUR-inspektör?

Vi söker fler inspektörer. Kontakta oss om du vill bidra till en god utbildningsmiljö.

Övergripande granskning ger en helhetssyn

Lipus erbjuder övergripande granskningar av hela organisationen för läkarnas specialiseringstjänstgöring. Ett helhetsperspektiv ger ett effektivt förbättringsarbete.

Beställ vårt nyhetsbrev för senaste nytt

Lipus främjar livslångt lärande, bidrar till en snabb kunskapsspridning och en jämn och hög utbildningskvalitet inom hälso- och sjukvården. Håll dig uppdaterad.
Aktuellt från Lipus
Den 5 februari håller Lipus i en utbildning för dig som är specialist i allmänmedicin och vill bli SPUR-inspektör.
Vi ska utveckla vår tjänst och vill gärna ha tankar och synpunkter från dig som användare.
Den 7 och 27 november 2018 håller Lipus i utbildningar för dig som vill bli SPUR-inspektör.
Stort tack till er som besökte vår monter och var med oss på FSL 2018 i Malmö.