Lipus AB är ledande i Sverige inom extern granskning av AT och ST samt certifiering av kurser och kongresser för läkare. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund och ägs av läkarprofessionen.

Lipus verksamhet syftar till att främja livslångt lärande, bidra till en snabb kunskapsspridning och en jämn och hög utbildningskvalitet inom hälso- och sjukvården. Detta bidrar till att trygga en framtida kompetensförsörjning och en god vårdkvalitet med en hög patientsäkerhet. 

Lipus erbjuder följande tjänster

Sedan Lipus startade 2013 har över 1 650 externa kvalitetsgranskningar genomförts runt om i landet. Granskningarna genomförs av läkare utsedda av specialitetsföreningarna, även kallade inspektörer, och utgår från kraven i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kriterier för god utbildning. Intresset för regionövergripande kvalitetsgranskningar av ST enligt SPUR-modellen är stort. 

SPUR, en förkortning av Specialistutbildningsrådet, är en granskningsverksamhet där den egna professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT och ST. Rådet skapades 1989 för att granska utbildningsmiljöerna för de läkare som genomförde specialiseringstjänstgöring då ingen annan instans granskade dessa.

Sedan Socialstyrelsen skärpta krav 2015 har antalet granskningar ökat med närmare 80 procent.

I kurskatalogen finns årligen cirka 200 kurser som är granskade och certifierade av Lipus. SK-kurser, statligt finansierade kurser avsedda för läkare under specialistutbildning i Sverige, handläggs sedan 2015 av Socialstyrelsen.