Så här gör du

Du ansöker om en certifiering via vårt kursverktyg. Första steget är att du registrerar dig som kursproducent. Du får då inloggningsuppgifter till ditt konto hos oss där du fyller i kursbeskrivningen. När du är klar skickar du in kursbeskrivningen digitalt. Efter avslutad kurs ska en utvärdering genomföras. 

Så snart en kurs blir certifierad publiceras den i vår kurskatalogInformation om nyligen certifierade kurser skickas ut varje vecka till dem som valt att bevaka kurser via vår prenumerationstjänst. Du kan skicka in en ansökan när som helst, men det är förstås bra att ha några månaders framförhållning så att potentiella kursdeltagare hinner ansöka om ledighet i god tid. 

Du skapar ett konto i Lipus kurscertifieringsverktygAtt skapa en kurs är kostnadsfritt, fakturering sker först när kursen skickas in för certifiering till Lipus.

Kursbeskrivningen granskas gentemot en uppsättning kriterier som tagits fram av professionen. Varje punkt i kursbeskrivningen motsvarar ett av kvalitetskriterierna. Kursens innehållsdeklaration ska hålla en acceptabel nivå, vara utförlig och transparent.

Kursbeskrivningen granskas i första hand av Lipus. Ibland krävs justeringar och kompletteringar av kursproducenten, i så fall får du ett meddelande via mejl. Vid behov sänds kursbeskrivningen därefter vidare till en extern granskare med specialistkompetens. När certifieringen är godkänd får du besked om detta via mejl.

Det slutgiltiga avgörandet tas av Lipus.

En certifiering tar normalt två till fyra veckor. Om det krävs många kompletteringar av kursbeskrivningen kan det dröja något längre.

Lipus erbjuder olika typer av certifieringar. Här finns information om priser och villkor.

Det beror på vilken typ av certifiering. För fast kurstillfälle och för Kongress eller större kurser är kurscertifieringen endast giltig för det kurstillfälle som anges i kursbeskrivningen. För löpande kurser och e-learning är certifieringen giltig ett år räknat från datum för certifiering. Mer information om våra olika typer av certifieringar vi erbjuder hittar du här.

Om informationen om kursen är bristfällig, avsiktligt oriktig eller om överenskomna samarbetsvillkor med Lipus åsidosätts kan kursen få ett avslag. Detta gäller också om kursen inte svarar mot ett medicinskt eller verksamhetsinriktat behov hos läkaren och verksamheten, eller om kursens innehåll strider mot vetenskap eller beprövad erfarenhet.

Lipus styrelse har beslutat att inte certifiera kurser med inriktning på estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar.

Efter avslutad kurs är en utvärdering obligatorisk. Den görs enligt Lipus utvärderingsmall och resultatet rapporteras till Lipus. Utvärderingarna ska vara inne senast fyra veckor efter genomförd utbildning. Här kan du läsa mer om utvärderingarna.

Om du är intresserad av att ta del av medelvärden från utvärderingen av en tidigare kurs, klicka här eller mejla till info@lipus.se.

Varje punkt i formuläret motsvarar ett av Lipus kvalitetskriterier. Det är möjligt att fylla i kursbeskrivningen vid flera tillfällen. Se bara till att spara dina ändringar innan du lämnar sidan. När du är klar skickar du in kursbeskrivningen via knappen ”Skicka till Lipus”.

Det finns en knapp som heter “Kopiera kurs” i kursverktyget. När du kopierar en kurs lägger sig en kopia av kursen i listan med kurser på sidan ”Mina kurser”. Du kan redigera kopian och sedan skicka in den som en ny kurs för certifiering.

Lipus erbjuder certifiering av fyra typer av kurser.

Fast kurstillfälle
Certifieringen avser ett kurstillfälle med start- och slutdatum samt datum för sista anmälan.

Löpande kurstillfällen
Certifieringen gäller 12 månader och avser samtliga kurstillfällen enligt kursprogrammet. Vid ansökan om kurscertifiering krävs inga kursdatum, men det är möjligt att lägga till ett eller flera kurstillfällen både vid ansökan och under de 12 månader som certifieringen gäller. OBS! Det är endast möjligt att lägga till kurstillfällen som äger rum under de 12 månader som certifieringen gäller.

E-learning
Certifieringen gäller 12 månader. Inga kursdatum ska anges då kursdeltagaren väljer själv när hen vill ta del av kursen.

Kongress eller större kurs
Certifieringen avser ett kurstillfälle med start- och slutdatum samt datum för sista anmälan. Större kurs avser kurser med plats för fler än 120 deltagare. Vad gäller kongresser har dessa ofta plats för fler än 120 deltagare, men begreppet omfattar även kursprogram med flera parallella sessioner.