Vi sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Så här gör du

Du ansöker om en certifiering via vår webbplats. Första steget är att du registrerar dig som kursproducent. Du får då inloggningsuppgifter till ditt konto hos oss där du fyller i kursbeskrivningen. När du är klar skickar du in kursbeskrivningen digitalt. 

Så snart en kurs blir certifierad publiceras den i vår kurskatalogInformation om nyligen certifierade kurser skickas ut varje vecka till dem som valt att bevaka kurser via mejl. Du kan skicka in en ansökan när som helst, men det är förstås bra att ha några månaders framförhållning så att potentiella kursdeltagare hinner ansöka om ledighet i god tid. 

Kursbeskrivningen granskas gentemot en uppsättning kriterier som tagits fram av professionen. Varje punkt i kursbeskrivningen motsvarar ett av kvalitetskriterierna. Kursens innehållsdeklaration ska hålla en acceptabel nivå, vara utförlig och transparent.

Kursbeskrivningen granskas i första hand av Lipus kansli – ibland krävs justeringar och kompletteringar från producenten. Vid behov sänds den därefter vidare till en extern granskare med specialistkompetens. 

Det slutgiltiga avgörandet tas av Lipus kansli.

En certifiering tar normalt två till tre veckor. Om det krävs många kompletteringar av kursbeskrivningen kan det dröja något längre.

Om informationen om kursen är bristfällig, avsiktligt oriktig eller om överenskomna samarbetsvillkor med Lipus åsidosätts kan kursen få ett avslag. Detta gäller också om kursen inte svarar mot ett medicinskt eller verksamhetsinriktat behov hos läkaren och verksamheten, eller om kursens innehåll strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Lipus styrelse har beslutat att i avvaktan på Socialstyrelsens utredning granskas och certifieras inga kurser med inriktning på estetiska ingrepp som inte omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Efter avslutad kurs är en utvärdering obligatorisk. Den görs enligt Lipus utvärderingsmall och resultatet rapporteras till Lipus. Här kan du läsa mer.

Om du är intresserad av att ta del av medelvärden från utvärderingen av en tidigare kurs, mejla till info@lipus.se.

Varje punkt i formuläret motsvarar ett av Lipus kvalitetskriterier och ger den en ”varudeklaration” för kursen som vi tittar på under certifieringen.

Det går att fylla i kursbeskrivningen steg för steg vid flera tillfällen. Glöm inte att spara dina inmatningar och låta sidan ladda om innan du loggar ut. När du är klar skickar du in kursbeskrivningen digitalt, det finns en knapp ”Till Lipus”.

Du kan själv skapa en redigerbar kopia av kursbeskrivningen. Logga in på ditt konto och öppna mappen med godkända kurser. Leta upp kursen du vill kopiera. Till vänster om kurstiteln finns en ikon som ska föreställa två pappers ark – klicka på den och följ instruktionerna i pop-up rutorna. Glöm inte att returnera kursbeskrivningen till Lipus när du har läst igenom texten och gjort de ändringar du vill göra inför kommande kurs.