Hoppa till innehåll
Lipus.se / Kurscertifiering / Priser och villkor

Priser och villkor

Våra olika certifieringstyper

Ett kurstillfälle (tidigare "Fast kurstillfälle")

Pris: 8 600 kr (exkl. moms)

Denna certifiering gäller för en kurs vid ett kursdatum.  

Om din kurs kommer ges en till två gånger under en 12-månadersperiod rekommenderar vi att certifiera de två tillfällena separat och välja denna certifieringstyp. Certifieringen passar både digitala och fysiska kurser, dock inte E-Learning som är annan typ av certifiering. 

 • Certifieringen omfattar ett kurstillfälle. 
 • Certifieringen är giltig i 12 månader från certifieringsdatum. 
 • Kursen måste ges i sin helhet inom 12 månader från certifieringsdatumet.  
 • Kursen måste ha ett bestämt start- och slutdatum samt datum för sista anmälan angivet vid certifieringsansökan. 
 • Flytt av kursdatum får göras en gång så länge kursen i sin helhet ryms inom certifieringens giltighetstid och inga ändringar av kursens innehåll görs. 
 • Passar alla studieformer utom E-Learning. 

Flera kurstillfällen (tidigare "Löpande kurstillfällen") 

Pris: 20 500 kronor (exkl. moms)

Denna certifiering gäller för en kurs som ges upprepade gånger under 12 månader. 

Om du vet att din kurs kommer att ges tre eller fler gånger under en 12-månadersperiod är denna certifieringstyp att föredra. Då kan flera kurstillfällen för en och samma kurs registreras inom en certifiering. Observera att det alltså inte gäller olika kurser utan en kurs med samma innehåll och upplägg vid samtliga kurstillfällen. Certifieringen passar både digitala och fysiska kurser, dock inte E-Learning som är annan typ av certifiering. 

 • En och samma kurs kan ges flera gånger under certifieringens giltighet.  
 • Certifieringen är giltig i 12 månader från certifieringsdatum.  
 • Kursdatum måste ligga inom ramen för de 12 månader som certifieringen gäller.  
 • Kurstillfällen kan läggas till löpande så länge tillfällena äger rum inom certifieringens giltighetstid. 
 • Kursens innehåll och upplägg måste vara samma för de olika kurstillfällena. 
 • Passar alla studieformer utom E-Learning. 

E-Learning

Pris: 20 500 kronor (exkl. moms)

Certifiering för digital kurs med flexibel start och genomförande. 

Om din kurs är en digital kurs där deltagaren kan påbörja kursen när som helst och genomföra kursen självständigt i egen takt passar denna certifiering.  

 • Avser kurs på distans som ges i lärplattform, E-Learningmodul eller liknande.  
 • Certifieringen är giltig i 12 månader från certifieringsdatumet. 
 • Kursen har inga fasta kursdatum. 
 • Passar endast för studieform E-Learning där deltagaren självständigt, i egen takt genomför kursen digitalt. 

Kongress

Certifieringen för kongress omarbetas för tillfället och är just nu inte möjlig att ansöka.

Gemensamma regler oavsett certifieringstyp 

 • Certifieringstyp kan inte ändras efter att kursen är certifierad. 
 • Kursbeskrivningen får inte ändras efter att kursen är certifierad. Vissa önskemål om ändringar kan godkännas av Lipus efter individuell prövning; det kan exempelvis röra sig om uppdatering/byte av kontaktuppgifter, länkar, telefonnummer eller likande. Ändringar som inverkar på kursens kvalitetsindikatorer och/eller kräver att ny extern granskning behövs, godkänns inte; det kan exempelvis vara ändringar i behovs- eller målbeskrivning, målgrupp, programpunkter, referenser, metodik samt uppgifter kopplat till finansiering och eller sponsring. 
 • Samtliga kurstillfällen ska utvärderas med Lipus kursutvärdering.  

Trogen kund-rabatt 

10 till 19 certifieringar under ett år ger 10% rabatt nästkommande år på certifiering av fasta kurstillfällen. 20 eller fler certifieringar under ett går ger 20% rabatt nästkommande på certifiering av fasta kurstillfällen. 

Samarbetsvillkor för kursproducenter 

Här hittar du våra villkor som gäller vid certifiering av kurs: Samarbetsvillkor för kursproducent [PDF]. 

I samarbetsvillkoren ingår att kursproducent ska följa överenskommelsen om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Regioner, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech avseende sammankomster. Här hittar du överenskommelsen [PDF] samt specifikation av överenskommelsen [PDF]. 

Fakturering 

Fakturering sker när en kurs inkommit till Lipus för certifiering.