En övergripande analys syftar till att förbättra och säkra kvaliteten på specialiseringstjänstgöringen i en region. Det är en genomlysning av hur specialiseringstjänstgöringen styrs, hur den är är organiserad samt av det samlade resultatet från de enskilda granskningarna som gjorts på utbildande kliniker och vårdcentraler.

Den övergripande analysen utförs av två utredare med kompletterande kompetens, varav en specialistläkare med erfarenhet som övergripande studierektor. Analysen mynnar ut i en skriftlig rapport med fokus på den aktuella utbildningsorganisationen samt ett antal konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet.

En granskning genomförs.

Positiva effekter

 • Ger ett helhetsperspektiv på ST-utbildningen.
 • Ger en gemensam bild för alla involverade i utbildningsorganisationen.
 • Främjar samverkan mellan olika aktörer.
 • Möjliggör ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Hur genomförs ANALYSEN

 • En övergripande analys skräddarsys efter de utmaningar och behov som finns hos vårdgivaren.
 • Utbildningens organisation och förutsättningar kartläggs.
 • Djupintervjuer med nyckelpersoner genomförs.
 • Resultaten från de externa granskningarna på klinik- och enhetsnivå analyseras.
 • Efter att analysen är genomförd ges konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet.

Till vem riktar sig tjänsten

 • Tjänsten riktar sig till alla vårdgivare.
 • För bästa utfall så bör en extern granskning ha genomförts på samtliga utbildande kliniker och vårdcentraler.

Pris och villkor

 • Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss gärna för för mer information via formuläret eller mejla direkt till spur@lipus.se.