Hoppa till innehåll
Lipus.se / Extern granskning / ST-SPUR / Bedömningsområden ST-SPUR

Bedömningsområden ST-SPUR

Vid besöket bedöms följande områden (se exempel på kriterier för respektive område i kursiv stil).

VERKSAMHETEN
Är den allsidig? Inkluderar den jour?

MEDARBETARSTAB OCH INTERNA KOMPETENSER
Har enheten läkare med relevant specialistkompetens? Har handledarna genomgått handledarutbildning?

LOKALER OCH UTRUSTNING
Är de moderna och ändamålsenliga?

TJÄNSTGÖRINGENS UPPLÄGG
Finns individuella utbildningsprogram?

HANDLEDNING OCH KOMPETENSBEDÖMNING
Har alla ST-läkare en personlig handledare? Genomförs handledningen regelbundet?

TEORETISK UTBILDNING
Erbjuds ett tillräckligt antal kurser? Finns regelbunden internutbildning? Finns schemalagd tid för självstudier?

MEDICINSK VETENSKAP OCH SYSTEMATISKT KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSARBETE
Erbjuds utbildning i vetenskapligt förhållningssätt? Förekommer samarbete med forskande enhet? Genomför ST-läkare ett vetenskapligt arbete?

LEDARSKAPSKOMPETENS OCH KOMMUNIKATIV KOMPETENS
Ges handledning i kommunikationsfärdighet?

Inspektörerna summerar sina bedömningar per rubrik enligt ovan i en rapport. Punkterna graderas från A till D.

A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitetskriterier är uppfyllda men enstaka undantag kan förekomma.

B. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.

C. Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas.

D. Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter. Åtgärder krävs.