Hoppa till innehåll
Lipus.se / Extern granskning / AT-SPUR / Bedömningsområden AT-SPUR

Bedömningsområden AT-SPUR

Bedömningen delas upp på de fyra tjänstgöringsavsnitten invärtesmedicinska specialiteter, opererande specialiteter, psykiatri respektive allmänmedicin. Vid besöket bedöms följande områden (se exempel på kriterier för respektive område i kursiv stil). Vissa specifika moment, där ansvaret för genomförandet ligger hos huvudmannen och inte hos den enskilda studierektorn, bedöms övergripande. 

VERKSAMHETEN
Är verksamheten allsidig?

MEDARBETARSTAB OCH INTERNA KOMPETENSER
Är läkarstabens sammansättning och kompetens sådan att målbeskrivningen kan uppfyllas?

LOKALER OCH UTRUSTNING
Är lokaler moderna och ändamålsenliga?

TJÄNSTGÖRINGENS UPPLÄGG
Finns det individuella utbildningsplaner?

UTBILDNINGSKLIMATET
Är utbildningsklimatet sådant att målbeskrivningen kan uppfyllas?

HANDLEDNING OCH UPPFÖLJNING
Har alla AT-läkare en personlig handledare? Genomförs handledarsamtal regelbundet?

TEORETISK UTBILDNING
Finns det utrymme för teoretisk utbildning på arbetstid?

KVALITETSSÄKRING
Genomförs det kontinuerlig kvalitetssäkring av AT-läkarnas tjänstgöring så att man har kontroll på om målbeskrivningen kan uppfyllas?

Efter en avslutad granskning skrivs fem rapporter – en sammanfattande bedömning för varje tjänstgöringsavsnitt samt en bedömning av den övergripande organisationen med följande gradering:

A. Socialstyrelsens föreskrifter följs. Övriga kvalitetskriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma.
B. Socialstyrelsens föreskrifter följs. Övriga kvalitetskriterier följs i väsentliga delar men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas.
C. Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter. Åtgärder krävs.