23 januari 2018
Den 13 mars 2018 håller Lipus en utbildning för dig som vill bli SPUR-inspektör.
12 december 2017
Under 2017 har närmare 230 granskningar gjorts vid kliniker och vårdcentraler runt om i landet. En ökning med närmare 80 procent jämfört med 2015
12 december 2017
Allt fler regioner väljer att beställa en övergripande granskning.
11 december 2017
Som ett led i att säkerställa AT-utbildningen har Region Skåne beslutat om AT-granskning på samtliga sjukhus under 2018-2019.