Hoppa till innehåll
Lipus.se / Nyhetsarkiv / Fullt fokus på att möjliggöra BT-granskningar

Fullt fokus på att möjliggöra BT-granskningar

I början av maj samlades BT-gruppen för att jobba vidare med modellen för granskningar av läkarnas bastjänstgöring.

Gisela Larmark, Anna Nyzell och Ingmarie Hässler diskuterar vid ett konferensbord
Gisela Larmark, Anna Nyzell och Ingmarie Hässler.
Publicerad

Bastjänstgöring, BT, infördes 2021 i Sverige och är en del av den nya specialiseringstjänstgöringen (ST) för läkare i Sverige. Kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen ska enligt krav från Socialstyrelsen granskas och utvärderas av en extern aktör, och detta innefattar också BT. Därför bildade Lipus BT-gruppen, där nu ett intensivt arbete pågår med att ta fram en modell för SPUR-granskning av BT.

Jonas Nordquist och Mattias Bjarnegård diskuterar i ett konferensrum
Jonas Nordquist och Mattias Bjarnegård.

BT-gruppen består delvis av ledamöter från SPUREX, ett rådgivande organ till Lipus som har i uppgift att bidra till goda metoder när det gäller extern kvalitetsgranskning av ST-utbildningen. BT-gruppen utgörs av Ingmarie Hässler, akutläkare vid Länssjukhuset i Sundsvall, Gisela Larmark, övergripande studierektor för psykiatriska specialiteter i Region Skåne, Mattias Bjarnegård, radiolog och områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Jonas Nordquist, forskare och biträdande övergripande ST-studierektor vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Sammankallande från Lipus är Renate Antonsson, projektledare för SPUR-granskningar. Även Lipus vd Anna Nyzell deltog i mötet i maj.

Lipus siktar på att börja erbjuda granskningar av BT i början av 2025.

Fakta om bastjänstgöring (BT)

Från och med 1 juli 2021 är bastjänstgöringen (BT) en del av specialiseringstjänstgöringen (ST). Bastjänstgöringen är en introduktionstjänstgöring som genomförs inom ramen för specialiseringstjänstgöringen. Bastjänstgöringen sker efter läkarlegitimation och är en inledande del av specialiseringstjänstgöringen. Eftersom den 6-åriga läkarutbildningen är legitimationsgrundande kommer allmäntjänstgöringen (AT) på sikt att fasas ut. 

BT ingår i specialiseringstjänstgöringen för den legitimerade läkaren som påbörjar sin svenska specialisering efter den 1 juli 2021 eller som inte har gjort svensk AT.

Källa: Sveriges läkarförbund