Ordförande
Anna Ingmanson, förbundsdirektör Sveriges läkarförbund

Styrelseledamöter
Peter Elbe, ordförande Specialitetsföreningarnas representantskap
Andreas Gustafsson, Sveriges läkarförbund
Madeleine Liljegren, ordförande Utbildnings- och forskningsrådet (UFO)

Suppleanter
Shadi Ghorbani, ordförande Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)
Ulf Öfverberg, Sveriges läkarförbund