Hoppa till innehåll
Lipus.se / Extern granskning / Bli SPUR-inspektör

Bli SPUR-inspektör

Som inspektör har du en viktig roll. Du hjälper till att säkerställa att kvaliteten på utbildningen för din specialitet håller en jämn och hög nivå.

En granskning enligt SPUR-modellen är en strukturerad och kollegial kvalitetsgranskning av en sjukvårdande enhets förutsättningar att bedriva AT och ST.

Som inspektör bidrar du till att säkerställa en god utbildningsmiljö för din specialitet. Du får också en inblick i hur andra verksamheter arbetar och får erfarenheter som du kan dela med dig av på din egen enhet. För varje genomfört uppdrag får du ersättning av Lipus.

Det är respektive specialitetsförening som utser sina SPUR-inspektörer och du anmäler ditt intresse till SPUR-samordnaren i din förening. Om du inte vet vem det är så kan du kontakta oss på spur@lipus.se. Efter att du har utsetts av din specialitetsförening får du gå en inspektörsutbildning hos oss på Lipus. Den är kostnadsfri och sker helt på distans.

Hur är det att SPUR-granska första gången? Läs en intervju med Miriam Hellman Ben-Neji: "Det var intensivt, roligt och inspirerande"

Frågor och svar

Det är respektive specialitetsförening som utser sina inspektörer. Du är välkommen att kontakta Lipus på spur@lipus.se så berättar vi hur processen går till.

Som inspektör bidrar du till att säkerställa en god utbildningsmiljö för din specialitet. Du får också en bred erfarenhet i hur andra verksamheter arbetar och kan på så sätt dela med dig av goda exempel.

Steg 1

Vårdgivaren eller den utbildande enheten beställer en granskning av Lipus.

Steg 2

Lipus inspektör genomför en granskning utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kriterier för god utbildning.

Steg 3

En skriftlig sammanfattande bedömning av granskningen lämnas till beställaren samt publiceras på www.lipus.se.

Som SPUR-inspektör stödjer du ST-läkaren genom att bidra till en höjd utbildningskvalitet. För verksamheten blir du en oberoende part som lyssnar och ger nya infallsvinklar. Du hjälper även utbildningsenheten att identifiera förbättringsområden.

Som inspektör förväntas du genomföra följande steg:

1. Läsa in dig på utsänt material om kliniken.

2. Utföra granskningsbesök inklusive intervjuer med ST-läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef.

3. Skriva en rapport.

En granskning tar normalt sett två till tre dagar. Tidsåtgången varierar beroende uppdragets storlek.

Det finns inga krav på hur många granskningar du måste genomföra. För att upprätthålla en hög kvalitet ser vi dock gärna att du genomför minst en granskning per år.

Innan du genomför din första granskning måste du ha genomgått Lipus SPUR-inspektörsutbildning som sker helt på distans och är kostnadsfri. Välkommen att kontakta Lipus via mejl spur@lipus.se om du vill veta mer.

Som inspektör blir du ersatt för resa, uppehälle och utfört arbete. Välkommen att kontakta Lipus via formuläret eller direkt via mejl spur@lipus.se så berättar vi mer.