En granskning enligt SPUR-modellen är en strukturerad och kollegial kvalitetsgranskning av en sjukvårdande enhets förutsättningar att bedriva AT och ST.

Som inspektör bidrar du till att säkerställa en god utbildningsmiljö för din specialitet. Du får också en inblick i hur andra verksamheter arbetar och får erfarenheter som du kan dela med dig av på din egen enhet. För varje genomfört uppdrag får du ersättning av Lipus.

Det är respektive specialitetsförening som utser sina SPUR-inspektörer. Anmäl ditt intresse till SPUR-samordnaren i din förening, vet du inte vem det är vänligen kontakta oss på spur@lipus.se så hjälper vi dig. Efter att du har utsetts av din specialitetsförening får du gå en inspektörsutbildning hos oss på Lipus. Den är kostnadsfri och sker helt på distans.

SPUR-inspektör

Hur går en SPUR-granskning till?

Steg 1

Vårdgivaren eller den utbildande enheten beställer en granskning av Lipus.

Steg 2

Lipus inspektör genomför en granskning utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kriterier för god utbildning.

Steg 3

En skriftlig sammanfattande bedömning av granskningen lämnas till beställaren samt publiceras på lipus.se.

Det är respektive specialitetsförening som utser sina inspektörer. Du är välkommen att kontakta Lipus via formuläret eller direkt via mejl spur@lipus.se så berättar vi hur processen går till.

Som inspektör bidrar du till att säkerställa en god utbildningsmiljö för din specialitet. Du får också en bred erfarenhet i hur andra verksamheter arbetar och kan på så sätt dela med dig av goda exempel.

Som SPUR-inspektör stödjer du ST-läkaren genom att bidra till en höjd utbildningskvalitet. För verksamheten blir du en oberoende part som lyssnar och ger nya infallsvinklar. Du hjälper även utbildningsenheten att identifiera förbättringsområden.

Som inspektör förväntas du genomföra följande steg:

1. Läsa in dig på utsänt material om kliniken.

2. Utföra granskningsbesök inklusive intervjuer med ST-läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef.

3. Skriva en rapport.

En granskning tar normalt sett två till tre dagar. Tidsåtgången varierar beroende uppdragets storlek.

Det finns inga krav på hur många granskningar du måste genomföra. För att upprätthålla en hög kvalitet ser vi dock gärna att du genomför minst en granskning per år.

Innan du genomför din första granskning måste du ha genomgått Lipus SPUR-inspektörsutbildning som sker helt på distans och är kostnadsfri. Välkommen att kontakta Lipus via formuläret eller direkt via mejl spur@lipus.se.

Som inspektör blir du ersatt för resa, uppehälle och utfört arbete. Välkommen att kontakta Lipus via formuläret eller direkt via mejl spur@lipus.se så berättar vi mer.