Synlighet i Lipus kurskatalog

Certifierade kurser publiceras och blir sökbara i Lipus kurskatalog. Kurskatalogen är en mycket välbesökt tjänst för läkare som söker efter aktuella kurser. 

Med i Lipus KURsbevakning

Kursen ingår i Lipus kursbevakning. En tjänst där läkare kan registrera sig för att få ett mejl varje gång en ny kurs certifierats inom de specialiteter de valt. 

Lipus-märke för marknadsföring

När certifieringen av din kurs är klar får du möjlighet att använda Lipus märke för certifiering i din marknadsföring (se nedan). Märket får endast användas ihop med den certifierade kursen och inte som generell information på hemsidan.