Hoppa till innehåll
Lipus.se / Kurscertifiering / Lipus kursutvärdering

Lipus kursutvärdering

Kontinuerlig utvärdering är nyckeln till ett framgångsrikt förbättringsarbete. Med hjälp av Lipus digitala kursutvärderingsmall får kursproducenten deltagarnas återkoppling på kursen, vilket är tänkt som ett stöd i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Det är kursproducenten som ansvarar för att deltagarna fyller i den anonyma utvärderingen i slutet av kursen. Ett tips är att avsätta tid för detta i schemat. När deltagarnas svar har inkommit fyller kursgivaren i sina kommentarer kring utveckling och förbättringar, och skickar sedan in sammanställningen till Lipus. Enligt Lipus samarbetsvillkor ska detta göras senast fyra veckor efter genomförd kurs.

Lipus kontrollerar utvärderingen gentemot kursbeskrivningen i den certifierade kursen samt följer upp angiven utveckling vid en eventuell ny certifieringsansökan. 

Utvärderingens genomsnittsvärden publiceras här på Lipus.se, klicka här för att komma till sidan.

Utvärderingsfrågor

 1. Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen?
 2. Uppfylldes de angivna kursmålen avseende teoretiska kunskaper?
 3. Uppfylldes de angivna kursmålen avseende praktiska färdigheter?
 4. Var kursens pedagogiska arbetsformer anpassad till kursens mål och innehåll?
 5. Kommer du att för egen del kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska vardag?
 6. Har kursen givit dig stöd (tex material och metoder) att förmedla nyvunna teoretiska kunskaper vidare till kollegor och medarbetare i din verksamhet?
 7. Hur bedömer du kursen som helhet?
 8. Skulle du kunna rekommendera kursen till en kollega i en situation liknande din?
 9. Var det något du saknade i kursen eller något du tycker kan utgå?
  a. Saknade
  b. Kan utgå
 10. Vilka var kursens tre främsta styrkor respektive svagheter?
  a. Styrkor
  b. Svagheter
 11. Har du några förslag till hur kursen skulle kunna förbättras?
 12. Övriga kommentarer